Asansör Periyodik Kontrol Ücretleri İle İlgili Duyuru - 2018

Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliğinin 20. Maddesinin 3. Fıkrası uyarınca uygulanacak Periyodik Kontrol Hizmet Bedeli her yıl Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında arttırılır.Bu nedenle, 11/11/2017 tarihli ve 30237 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:484) ile %14,47 olarak belirlenen yeniden değerleme oranında artış ön görüldüğünden dolayı 01/01/2018 – 31/12/2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan asansör periyodik kontrollerinde aşağıdaki tabloda belirtilen ücretler uygulanacaktır.   Durak Sayısı  0-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 30 < Periyodik Kontrol Ücreti  244.38 TL 276.95 TL 325.80 TL 390....

2018 Zabıta Beyan Duyurusu

2018 Zabıta Beyan Duyurusu
2016 ve öncesi terazi beyan ve mühürleme işlemi yaptırmayan esnafımız 01.01.2018 - 28.02.2018 tarihleri arasında belediyemiz Zahire Pazarı içinde bulunan grup merkezi ölçü ayar memurluğuna müracaat etmeleri gerekmektedir. Yasal süre içerisinde müracaat etmeyen esnafımıza 01.03.2018 tarihinden itibaren 3516 sayılı kanunun 15. maddesinin c bendine istinaden cezai işlem uygulanacaktır. (2017 yılında uygulanan ceza tutarı 1.835,00 TL)...

Sürücülerin dikkatine!

Karesi İlçesimiz sınırları içerisinde yer alan I.Dereboyu Caddesi ile Üçpınar Köyü Yolu Caddesi kesişimindeki Üçpınar Kavşağı'nda, fiziki düzenleme çalışmaları yapılacağından, çalışmalar süresince I.Dereboyu Caddesi'inden Çengel Caddesi ve Atatürk Bulvarı'na giriş istikametinin 222.Sokak-213.Sokak-Konuk Caddesi üzerinden I.Dereboyu Caddesi'ne, I.Dereboyu Caddesi'nden Okul Caddesi ve Atatürk Bulvarı'na geliş istikametinin ise, 238.Sokak-285/1.Sokak-243.Sokak üzerinden I.Dereboyu Caddesi'ne seyir etmelerine ve alternatif güzergah üzerinde trafik akışının devamı ve güvenliğini sağlamak için gidiş istikametinde bulunan 222.Sokak ile 213.Sokağın giriş istikametinin tek yön, geliş istikametinde bulunan 238.Sokak ile 285/1.Sokağın 238.S...

İhale İlanı

Mülkiyeti Belediyemize ait olan kırsal mahallelerimizde yer alan, ekli ilan metnindeki parsellerin kiralama ihalesi, 27.12.2017 tarihinde Belediye Encümen Salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre açık arttırma teklif usulü yolu ile yapılacaktır.EKLER:İhale İlanı...

KARESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN SATIŞ İHALE İLANI

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda; ihale tarihi, ihale saati, mahallesi, mevkii, cinsi, paftası, adası, parseli, yüzölçümü, hisse oranı, satış rayiç değeri ve geçici teminat tutarı belirtilen parseller 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre şartname esasları dahilinde kapalı teklif usulü arttırma sureti ile satış ihalesi yapılacaktır.1-İdarenin Adı KARESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                                          Adresi Eskikuyumcular Mah.Yeşilyol Sokak No:5 10100 Karesi / BALIKESİR                  Telefon numarası 0-266- 2430400-5001     2- İhale Konusu               a) Niteliği, türü ve miktarı Mülkiyeti Karesi Belediyesine ait aşağıda belirtilen taşınmazların satışı  b)...

KARESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN SATIŞ İHALE İLANI

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda; ihale tarihi, ihale saati, mahallesi, mevkii, cinsi, paftası, adası, parseli, yüzölçümü, hisse oranı, satış rayiç değeri ve geçici teminat tutarı belirtilen parsel 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre şartname esasları dahilinde açık teklif usulü arttırma sureti ile satış ihalesi yapılacaktır.1-İdarenin Adı KARESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞIAdresi Eskikuyumcular Mah.Yeşilyol Sokak No:5 10100 Karesi / BALIKESİRTelefon numarası 0-266- 2430400-2202Faks numarası 0-266- 24168012-İhale Konusu a) Niteliği, türü ve miktarı Mülkiyeti Karesi Belediyesine ait aşağıda belirtilen taşınmazların satışıb) Yeri Aşağıda belirtilen mahallelerdeki taşınmazlar3-İhalenin a) Yapılacağı yer Karesi Belediyesi 7...
BAŞKAN DİNÇER ORKAN
“Hedefimiz; yaşam standartları yüksek, kişilikli ve kimlikli bir Karesi
 
E-Belediye
 
Nöbetçi Eczaneler
 
Duyurular
 
E-İmar
 
Karesi Rehberi
 
İhale Bilgileri (D.T.)