23/01/2024

Asansör Yıllık Kontrolleri İle İlgili Duyuru - 2024

Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliğine göre asansörlerin sağlık ve güvenliği tehdit etmeyecek şekilde kullanımlarını sağlamak üzere; Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliğinin 34. Maddesinin 1. Fıkrasında “Bina sorumlusu, asansörün güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere yılda en az bir defa periyodik kontrolünü yaptırır.” ve aynı yönetmeliğin 23. Maddesinin 1. Fıkrasında “Periyodik kontrol ücreti, bina sorumlusundan KDV dahil olarak A tipi muayene kuruluşunca tahsil edilir.” denilmektedir.

Asansörün güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla ayda en az bir defa düzenli olarak bakımını, kullanıcıların can ve mal güvenliğinin tam olarak sağlanması amacı ile gerek kullanım hatalarından, gerekse harici müdahalelerden meydana gelebilecek tehlikelerin önlenmesi için yıllık kontrolünü, asansörün piyasaya arz edildiği tarih itibarıyla ilk yılın sonunda, devamında ise yılda en az bir kere yaptırmaktan binanın sahibi veya yöneticisi sorumludur.

Asansörlerin yıllık periyodik kontrolleri 16.01.2024 - 16.01.2028 tarihleri arasında Belediyemiz ile protokol imzalamış olan, Bakanlık tarafından yetkilendirilen ve akredite edilmiş  A tipi  Muayene kuruluşu  TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BALIKESİR TEMSİLCİLİĞİ tarafından ilgili mevzuat hükümlerine göre asansör başına aşağıdaki tabloda belirtilen bedelle yapılacaktır. Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliğinin 10. Maddesinin 2. Fıkrası uyarınca uygulanacak Periyodik Kontrol Hizmet Bedeli her yıl Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında takip eden yılın Ocak ayı itibarıyla arttırılır ve Bakanlık tarafından ilan edilir.

 

Durak Sayısı 

0-5

6-10

11-15

16-20

21-25

Periyodik Kontrol Ücreti 

1.981,32 TL

2.242,68 TL

2.633,40 TL

3.160,08 TL

3.688,08 TL

NOT : Fiyatlara KDV dahildir.

Bina sorumlusunca yıllık kontrolüne izin verilmeyen veya asansör monte eden veya onun yetkili servisinin nezaret etmekten kaçınması nedeniyle kontrolü yapılamayan veya kontrol neticesinde can ve mal güvenliği acısından tespit edilen uygunsuzluklara yönelik gerekli düzeltme faaliyetleri gerçekleştirilmeyen asansörler, yıllık kontrolü yapılıncaya kadar veya gerekli düzeltme faaliyetleri tamamlanıncaya kadar yönetmelik gereği Belediyemiz tarafından hizmet dışı bırakılacaktır.

 

TSE BALIKESİR TEMSİLCİLİĞİ

İletişim Bilgileri :

Adres     : Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi 11. Cadde No:2 ALTIEYLÜL/BALIKESİR

(Sanayi Odası Binası İçi)

Tel          : 0 266 281 12 92 – 14 34

Web       : balikesirasansor@tse.org.tr , balikesir@tse.org.tr

 


KAMUOYUNA SAYGIYLA DUYURULUR.