30/01/2024

ŞUBAT 2024 MECLİS GÜNDEMİ

ŞUBAT 2024 MECLİS GÜNDEMİ Karesi Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunu' nun 20 ve 21. maddeleri gereği, 2’ nci Seçim Dönemi, 5’ inci Toplantı Yılına ait Şubat Ayı olağan toplantısını aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 01 Şubat 2024 Perşembe günü saat 18:00' de Mirzabey Mahallesinde bulunan Yeni Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda yapacaktır.
Kamuoyuna duyurulur.

A- Yoklama ve Açılış
B- Toplantıya katılmayan üyelerin mazeret dilekçelerinin görüşülmesi ve oylanması.
C- 04/01/2024 tarihli toplantıya ait tutanakların okunması ve oylanması.
D- Başkan ve Meclis Üyelerince gündeme ilave edilmesi istenen tekliflerin görüşülmesi.

GÜNDEM :
İLGİLİ KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR
1. İmar Komisyonunun "Karesi Merkez 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri Değişikliği İtirazları" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
2. İmar Komisyonunun "Karesi Mahallesi 8641 Ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Parseller 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" konulu raporunun görüşülüp, oylanması.

MÜDÜRLÜKLERDEN GELEN EVRAKLAR
3. Mali Hizmetler Müdürlüğünün "Eksper Ücreti" konulu teklifinin görüşülmesi,
4. Mali Hizmetler Müdürlüğünün "Ozalit Ücret Tarifesi" konulu teklifinin görüşülmesi,
5. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün "5 Yıllık İmar İstimlak Programı Ek" konulu teklifinin görüşülmesi,
6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün "Karesi İlçesi Yenimahalle Mahallesi 1845, 1857 Adalar ve Çevresi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi" konulu teklifinin görüşülmesi,
7. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün "Paşaalanı Mahallesi 9378 Ada 8 Parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" konulu teklifinin görüşülmesi.