12/04/2022

Balıkesir İl Afet Risk Azaltma Planı

KARESİ BELEDİYESİ SORUMLU OLUNAN EYLEMLER

1-10-A1-H10-E4
Kentteki vatandaşların afetten sosyal, ekonomik ve kültürel olarak etkilenebilirliğinin (incilebilir grupların, sosyoekonomik şartları kötü durumda olanların vb. afetten etkilenebilirliği) ortaya konması (Tüm Afetler)

2-10-A1-H1-E1
Yapı stoku envanterinin Belediye başkanlıkları tarafından binaların tâbi olduğu deprem yönetmeliklerine göre sınıflandırılarak bina kimlik kartlarının oluşturulması (Deprem)

3-10-A1-H1-E5
Her belediye kentsel dönüşüm strateji belgesi hazırlayacaktır. (Deprem)

4-10-A1-H2-E3
Kırsal mahallelerde yığma ve kerpiç binalarla ilgili gözlemsel incelemelerin ivedilikle tamamlanarak, riskli binaların belirlenmesi (Deprem)

5-10-A1-H2-E53
Afete Maruz Bölge (AMB) Kararı alınmış olan alanı içerisindeki binalar ile önceden tahliye kararı alınmış ancak içerisinde halen ikamet edildiği tespit edilen hasarlı ve riskli binaların tahliye edilmesi ve bu alanlarda yeni yerleşime izin verilmemesi (Kütle Hareketleri)

6-10-A1-H2-E54
Belediyeler tarafından ruhsat verilirken sıhhi koruma bandı dâhil gerekli tedbirlerin aldırılması sağlanacaktır. (Endüstriyel Kazalar)

7-10-A1-H2-E6
Burhaniye, Edremit, Gömeç, Gönen, Ayvalık, Manyas, Susurluk ilçeleri başta olmak üzere Balıkesir ili sınırlarındaki sıvılaşma potansiyelinin belirlenerek, sıvılaşma haritalarının güncellenmesi (Deprem)

8-10-A1-H3-E19
İlçe merkezlerinde belediyelerce şehir taşkınlarını önlemek için yağmur suyu drenaj hatları geliştirilmesi, yağmur suyu mazgallarının tamiratının, temizliğinin ve imalatının usulune uygun şekilde yapılması gerekmektedir. (Taşkın/Sel)

9-10-A1-H3-E23
İlçe merkezlerinde atık su ve yağmur suyu hattı ile kanalizasyon hattının birbirinden ayrılması işlemininin ivedilikle gerçekleştirilmesi. (Taşkın/Sel)

10-10-A1-H4-E39
İlçe merkezlerinde şehiriçi su baskını meydana gelebilecek alanların tespiti ve taşkın riski bulunan alanlarda altyapı çalışmaları vb. önlemler alınarak riskin ortadan kaldırılması (Taşkın/Sel)

11-10-A1-H9-E17
Altyapıyı ilgilendirecek her türlü inşaat çalışmasıyla ilgili olarak mevcut altyapıya uygunluğunun BASKİ’ye sorularak inşaat ruhsatlarının verilmesi ve gelişim alanlarında imar planları hazırlanırken altyapı projelerinin tamamlanmasından sonra Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’nün plana onay vermesinin sağlanması (Taşkın/Sel)