05/04/2024

NİSAN 2024 MECLİS GÜNDEMİ

NİSAN 2024 MECLİS GÜNDEMİ Karesi Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunu' nun 20 ve 21. maddeleri gereği, 3’üncü Seçim Dönemi, 1’ inci Toplantı Yılına ait Nisan Ayı olağan toplantısını aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 07 Nisan 2024 Pazar günü saat 14:00' te Belediye Hizmet Binası zemin katta bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

A- Yoklama ve Açılış
B- Toplantıya katılmayan üyelerin mazeret dilekçelerinin görüşülmesi ve oylanması.
C- Başkan ve Meclis Üyelerince gündeme ilave edilmesi istenen tekliflerin görüşülmesi.

GÜNDEM :

MÜDÜRLÜKLERDEN GELEN EVRAKLAR

1. Yazı İşleri Müdürlüğünün "Meclis Görüntülerinin Sesli ve Görüntülü Olarak Kaydedilmesi" konulu teklifinin görüşülmesi,
2. Yazı İşleri Müdürlüğünün "Meclis 1. Başkan Vekili Seçimi" konulu teklifinin görüşülmesi,
3. Yazı İşleri Müdürlüğünün "Meclis 2. Başkan Vekili Seçimi" konulu teklifinin görüşülmesi,
4. Yazı İşleri Müdürlüğünün "Divan Katibi Üye Seçimi" konulu teklifinin görüşülmesi,
5. Yazı İşleri Müdürlüğünün "Encümen Üye Seçimi" konulu teklifinin görüşülmesi,
6. Yazı İşleri Müdürlüğünün "İhtisas Komisyonlarına Üye Seçimi" konulu teklifinin görüşülmesi,
7. Yazı İşleri Müdürlüğünün "Marmara Belediyeler Birliğine Üye Seçimi" konulu teklifinin görüşülmesi,
8. Yazı İşleri Müdürlüğünün "Sağlıklı Kentler Birliğine Üye Seçimi" konulu teklifinin görüşülmesi,
9. Yazı İşleri Müdürlüğünün "Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliğine Üye Seçimi" konulu teklifinin görüşülmesi,
10. Yazı İşleri Müdürlüğünün "Türk Dünyası Belediyeler Birliğine Üye Seçimi" konulu teklifinin görüşülmesi,
11. Yazı İşleri Müdürlüğünün "Tarihi Kentler Birliğine Üye Seçimi" konulu teklifinin görüşülmesi,
12. Yazı İşleri Müdürlüğünün " İda Madra Jeoparkı Turizm Altyapı Hizmeti Belediyeler Birliğine Üye Seçimi " konulu teklifinin görüşülmesi,
13. Strateji Müdürlüğünün "Yetki Verilmesi" konulu teklifinin görüşülmesi,
14. Strateji Müdürlüğünün "Yetki Verilmesi" konulu teklifinin görüşülmesi,
15. Strateji Müdürlüğünün "2023 Yılı Faaliyet Raporu" konulu teklifinin görüşülmesi,
16. Mali Hizmetler Müdürlüğünün "Yetki Verilmesi" konulu teklifinin görüşülmesi,
17. Mali Hizmetler Müdürlüğünün "Görevlendirme" konulu teklifinin görüşülmesi,
18. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün "Başkan Yardımcısı Ödeneği" konulu teklifinin görüşülmesi,
19. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün "Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi İçin Belediye Başkanına Yetki Verilmesi" konulu teklifinin görüşülmesi.