27/05/2022

HAZİRAN 2022 MECLİS GÜNDEMİ

HAZİRAN 2022 MECLİS GÜNDEMİ Karesi Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunu' nun 20 ve 21. maddeleri gereği, 2’ nci Seçim Dönemi, 4’ üncü Toplantı Yılına ait Haziran Ayı olağan toplantısını aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 02 Haziran 2022 Perşembe günü saat 19:00' da Belediye Hizmet Binası 7.Katında bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

A- Yoklama ve Açılış
B- Toplantıya katılmayan üyelerin mazeret dilekçelerinin görüşülmesi ve oylanması.
C- 05.05.2022 tarihli toplantı tutanaklarının okunması ve oylanması.
D- Başkan ve Meclis Üyelerince gündeme ilave edilmesi istenen tekliflerin görüşülmesi.

GÜNDEM :

İLGİLİ KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR

1. İmar Komisyonunun "18. Madde Yetkisi" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
2. İmar Komisyonunun "Üçpınar Mahallesi İmar Planı Yetkisi" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
3. Temel Haklar ve Hukuk Komisyonu ile İmar Komisyonunun "Şehit Enis ALKIR isminin mevcut Çakır Sokakta Bulunan Parka Verilmesi" ortak konulu raporlarının görüşülüp, oylanması,
4. İmar Komisyonunun "Tahsis Amacı Değişikliği (Kalaycılar 143 Ada 34 Parsel)" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
5. İmar Komisyonunun "Tahsis (Naipli 139 Ada 1 Parsel)" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
6. İmar Komisyonunun "Paşaalanı Mahallesi 9159 Ada 1/1000 Ölçekli UİP Değişikliği" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
7. İmar Komisyonunun "Yol Boyu Ticaret Teşekkülü Kararı" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,

MÜDÜRLÜKLERDEN GELEN EVRAKLAR

8. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün “Yol Boyu Ticaret Kararı İlavesi” konulu teklifinin görüşülmesi,
9. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün “Dumlupınar Mahallesi 8470 Ada 3 Parsel ve 8471 Ada 4 Parsel 1/1000 Ölçekli UİP Değişikliği” konulu teklifinin görüşülmesi,
10. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün “Balıkesir İli Karesi İlçesi Üçpınar Mahallesi 81 Ha'lık Alanda 1/1000 Ölçekli İlave UİP” konulu teklifinin görüşülmesi.