29/04/2022

MAYIS 2022 MECLİS GÜNDEMİ

MAYIS 2022 MECLİS GÜNDEMİ Karesi Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunu' nun 20 ve 21. maddeleri gereği, 2’ nci
Seçim Dönemi, 4’ üncü Toplantı Yılına ait Mayıs Ayı olağan toplantısını aşağıdaki gündem maddelerini
görüşmek üzere 05 Mayıs 2022 Perşembe günü saat 19:00' da Belediye Hizmet Binası 7. Katında
bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapacaktır.
Kamuoyuna duyurulur.

A- Yoklama ve Açılış
B- Toplantıya katılmayan üyelerin mazeret dilekçelerinin görüşülmesi ve oylanması.
C- 01.04.2022 tarihli toplantı tutanaklarının okunması ve oylanması.
D- Başkan ve Meclis Üyelerince gündeme ilave edilmesi istenen tekliflerin görüşülmesi.GÜNDEM :

İLGİLİ KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR
1. İmar Komisyonunun "Kocaavşar Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı İtirazları" konulu
raporunun görüşülüp, oylanması,
2. İmar Komisyonunun "Şamlı Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı İtirazları" konulu
raporunun görüşülüp, oylanması,
3. İmar Komisyonunun "5 Yıllık İstimlak Programı" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
4. İmar Komisyonunun "Kuva-i Milliye, Maltepe ve Üçpınar Mahallesi 1/1000 Öçekli Uygulama
İmar Planı" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
5. İmar Komisyonunun "İbirler Mahallesi 155 Ada 8 ve 23 Parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar
Planı" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
6. İmar Komisyonu ile Temel Haklar ve Hukuk Komisyonunun "Ek Madde" konulu raporlarının
görüşülüp, oylanması,
7. Tarife Komisyonu ile Temel Haklar ve Hukuk Komisyonunun "Yıldırım Bayezid İmarethanesi
Kültür ve Sanat Evi" konulu raporlarının görüşülüp, oylanması,

MÜDÜRLÜKLERDEN GELEN EVRAKLAR
8. Mali Hizmetler Müdürlüğünün “2021 Yılı Kesin Hesap” konulu teklifinin görüşülmesi,
9. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün “İmar Planı Yapım İçin Yetki Verilmesi (Üçpınar Mahallesi)”
konulu teklifinin görüşülmesi,
10. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün “Tahsis Amacı Değişikliği (Kalaycılar 143 Ada, 34 Parsel)”
konulu teklifinin görüşülmesi,
11. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün “Tahsis (Naipli 139 Ada, 1 Parsel)” konulu teklifinin
görüşülmesi,
12. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün “Yol Boyu Ticaret Teşekkülü Kararı İlavesi” konulu teklifinin
görüşülmesi,
13. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün “İmar Uygulaması Yapımı İçin Yetki Verilmesi (Üçpınar
Mahallesi ve Kuva-i Milliye Mahallesi)” konulu teklifinin görüşülmesi,
14. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün “Paşaalanı Mahallesi 9159 Ada 1/1000 Ölçekli UİP Değişikliği
Teklifi” konulu teklifinin görüşülmesi,
15. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün “Şehit Enis ALKIR isminin mevcut Çakır Sokakta Bulunan
Parka Verilmesi” konulu teklifinin görüşülmesi.