KARESİ İLÇESİ 154 KV TATLIPINAR RES - BALIKESİR OSB E.İ.H 1/1000 ÖLÇEKLİ UİP DEĞİŞİKLİĞİ14/11/2019

Balıkesir İli Karesi İlçesi 1/1000 ölçekli mer'i uygulama imar planı sınırlan içerisinde, enerji iletim hattı güzergahı altında kalan alanlara, pilon (direk) yerlerinin tadil edilmesi ile enerji iletim hattının işlenmesi amacıyla hazırlanan Plan İşlem Numarası (PİN) UİP 26874,31 olan 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Değişikliği, 12.11.2019 - 11.12.2019 (başlangıç ve bitiş günleri de dahil olmak üzere) tarihleri arasında, bir ay süreyle (30 gün) yayınlanacak olup, olası itirazlar Karesi Belediye Başkanlığı'na yapılabilir.

DOSYALAR :
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı
Plan Açıklama Raporu
19c07d3b