26/07/2021

1. Sınıf Atık Getirme Merkezi Projesi

1. Sınıf Atık Getirme Merkezi Projesi Üçpınar Mahallesi 130 ada 298 parselde mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı 45,3 dönüm arazinin 20.3 dönüm kısmı Karesi Belediye Başkanlığına süresiz kullanım hakkıyla tahsis edilmiş olup imar planında Belediye Hizmet Alanı fonksiyonuna sahiptir. Bu taşınmazın 2000 m2'lik kısmında Temizlik İşleri Müdürlüğümüz tarafından kullanılacak bir adet idari bina, hangar yapısı, atık toplama bölmeleri, giriş kontrol binası ve kantardan oluşmaktadır. 1. Sınıf Atık Getirme Tesisinin ihalesi (İhale Kayıt No: 2021/404811) 06.08.2021 tarihinde saat 11:00'de 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 19. Maddesine göre Açık İhale usulü ile ihale edilecek olup inşaatının 2021 yılsonuna kadar bitirilmesi planlanmaktadır.

İlgili Haber :

Karesi Belediye Başkanlığı'ndan İhale İlanı

Karesi’ye 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi Kurulacak