16/11/2021

1. Sınıf Atık Getirme Merkezi Projesi

1. Sınıf Atık Getirme Merkezi Projesi Üçpınar Mahallesi 130 ada 298 parselde mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı 45,3 dönüm arazinin 20.3 dönüm kısmı Karesi Belediye Başkanlığına süresiz kullanım hakkıyla tahsis edilmiş olup imar planında Belediye Hizmet Alanı fonksiyonuna sahiptir. Bu taşınmazın 2000 m2'lik kısmında Temizlik İşleri Müdürlüğümüz tarafından kullanılacak bir adet idari bina, hangar yapısı, atık toplama bölmeleri, giriş kontrol binası ve kantardan oluşmaktadır. Inşaat çalışmaları başlamış olup 2021 yılı içerisinde bitirilmesi hedeflenmektedir.

İlgili Haber :