İhale İlanı15/12/2017

Mülkiyeti Belediyemize ait olan kırsal mahallelerimizde yer alan, ekli ilan metnindeki parsellerin kiralama ihalesi, 27.12.2017 tarihinde Belediye Encümen Salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre açık arttırma teklif usulü yolu ile yapılacaktır.

EKLER:
İhale İlanı