30/01/2023

ŞUBAT 2023 MECLİS GÜNDEMİ

ŞUBAT 2023 MECLİS GÜNDEMİ Karesi Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunu' nun 20 ve 21. maddeleri gereği, 2’ nci Seçim Dönemi, 4’ üncü Toplantı Yılına ait Şubat Ayı olağan toplantısını aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 02 Şubat 2023 Perşembe günü saat 18:00' de Belediye Hizmet Binası 7. Katında bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

A- Yoklama ve Açılış
B- Toplantıya katılmayan üyelerin mazeret dilekçelerinin görüşülmesi ve oylanması.
C- 03/01/2023 tarihli toplantıya ait tutanakların okunması ve oylanması.
D- Başkan ve Meclis Üyelerince gündeme ilave edilmesi istenen tekliflerin görüşülmesi.

GÜNDEM :

İLGİLİ KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR
1. İmar Komisyonunun "Paşaalanı Mahallesi 9159 Ada 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
2. Tarife Komisyonunun "Yer Altı Çöp Konteynırı Tarifesi" konulu raporunun görüşülüp, oylanması.

MÜDÜRLÜKLERDEN GELEN EVRAKLAR
3. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün “Kat Karşılığı Temlik” konulu teklifinin görüşülüp, oylanması,
4. Mali Hizmetler Müdürlüğünün “Yeni Kurulacak Müdürlük için Ek Bütçe” konulu teklifinin görüşülüp, oylanması,
5. Strateji Geliştirme Müdürlüğünün “Yurt Dışı Görevlendirme” konulu teklifinin görüşülüp, oylanması,
6. Mali Hizmetler Müdürlüğünün “Pazar Yeri Ücretleri” konulu teklifinin görüşülüp, oylanması,
7. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün “Yol Boyu Ticaret Teşekkülü” konulu teklifinin görüşülüp, oylanması,
8. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün “Tahsis Amacı Değişikliği” konulu teklifinin görüşülüp, oylanması,
9. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün “Kızpınarı Mahallesi 8719 Ada 6 Parsel, Paşaalanı Mahallesi 13310 Ada 1 Parsel ve 13311 Ada 1 Parsel UİP Değişikliği” konulu teklifinin görüşülüp, oylanması,
10. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün “Maltepe Mahallesi 11669 Ada 1 Parsel ve Çevresine İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi” konulu teklifinin görüşülüp, oylanması.