28/06/2024

TEMMUZ 2024 MECLİS GÜNDEMİ

TEMMUZ 2024 MECLİS GÜNDEMİ Karesi Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunu' nun 20 ve 21. maddeleri gereği, 3’ üncü Seçim Dönemi, 1’ inci Toplantı Yılına ait Temmuz Ayı olağan toplantısını aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 02 Temmuz 2024 Salı günü saat 18:00' da Belediye Hizmet Binasında bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

A- Yoklama ve Açılış
B- Toplantıya katılmayan üyelerin mazeret dilekçelerinin görüşülmesi ve oylanması.
C- 04/06/2024 tarihli toplantıya ait tutanakların okunması ve oylanması.
D- Başkan ve Meclis Üyelerince gündeme ilave edilmesi istenen tekliflerin görüşülmesi.

GÜNDEM :

İLGİLİ KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR

1. İmar ve Bayındırlık Komisyonunun "Toygar Mahallesi 10649 Ada 1 Parsel, 10287 Ada 1 Parsel, 10286 Ada 1 Parsel, 10285 Ada 1 Parsel ve Çevresi ile Üçpınar Mahallesi 130 Ada 671 Parsele Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
2. İmar ve Bayındırlık Komisyonunun "Kuva-i Milliye Mahallesi 20305 Sokak Yol Boyu Ticaret Teşekkülü" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
3. İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Temel Haklar ve Hukuk Komisyonunun "Ata Emre AKMAN İsminin Verilmesi" ortak konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
4. Aile Kadın ve Engelliler Komisyonunun "Karesi İlçesinde Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Sağlanması" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
5. Çevre, Tarım, Hayvancılık ve Kırsal Alan Komisyonunun "Yeniköy Deresindeki Kirliliğin Araştırılması" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
6. AB ve Dış İlişkiler Komisyonunun "Yetki Verilmesi" konulu raporunun görüşülüp, oylanması.

MÜDÜRLÜKLERDEN GELEN EVRAKLAR

7. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün "Bedelsiz Tapu Devri (8414 Ada 9 Parsel)" konulu teklifinin görüşülmesi,
8. Strateji Geliştirme Müdürlüğünün "İşbirliği Protokolü" konulu teklifinin görüşülmesi,
9. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün "Boş Kadro Değişikliği" konulu teklifinin görüşülmesi,
10. Yazı İşleri Müdürlüğünün "Ege ve Marmara Çevreci Belediyeler Birliğine Üye Olunması" konulu teklifinin görüşülmesi