30/04/2024

MAYIS 2024 MECLİS GÜNDEMİ

MAYIS 2024 MECLİS GÜNDEMİ Karesi Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunu' nun 20 ve 21. maddeleri gereği, 3’ üncü Seçim Dönemi, 1’ inci Toplantı Yılına ait Mayıs Ayı olağan toplantısını aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 02 Mayıs 2024 Perşembe günü saat 18:00' da Belediye Hizmet Binasında bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

A- Yoklama ve Açılış
B- Toplantıya katılmayan üyelerin mazeret dilekçelerinin görüşülmesi ve oylanması.
C- 07/04/2024 tarihli toplantıya ait tutanakların okunması ve oylanması.
D- Başkan ve Meclis Üyelerince gündeme ilave edilmesi istenen tekliflerin görüşülmesi.

GÜNDEM :

İLGİLİ KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR
1. Plan, Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Temel Haklar ve Hukuk Komisyonunun "Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliği" ortak konulu raporlarının görüşülüp, oylanması,
2. İmar ve Bayındırlık Komisyonunun "Karesi Mahallesi 8641 Ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Parseller İçin Hazırlatılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
3. İmar ve Bayındırlık Komisyonunun "Karesi İlçesi Yeni Mahalle Mahallesi 1845 ve 1857 Adalar ve Çevresi 1/1000 Ölçekli Uygulama Planı Değişikliği" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
4. İmar ve Bayındırlık Komisyonunun "Paşaalanı Mahallesi 9378 Ada 8 Parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,

MÜDÜRLÜKLERDEN GELEN EVRAKLAR
5. Mali Hizmetler Müdürlüğünün "Kesin Hesaplar" konulu teklifinin görüşülmesi,
6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün "Tahsis" konulu teklifinin görüşülmesi,
7. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün "Toygar Mahallesi 10649 Ada 1 Parsel, 10287 Ada 1 Parsel,10286 Ada 1 Parsel, 10285 Ada 1 Parsel ve Çevresi ile Üçpınar Mahallesi 130 Ada 671 Parsele Ait 1/1000 Ölçekli UİP Değişikliği" konulu teklifinin görüşülmesi,
8. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün "2. Sakarya Mahallesi 8744 Ada 4 Parsel Kuzeyi Trafo Alanı
Amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" konulu teklifinin görüşülmesi,
9. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün "Hava Pilot Binbaşı Necdet GÜMÜŞ İsminin Yaşatılması Hk." konulu teklifinin görüşülmesi.