31/05/2024

HAZİRAN 2024 MECLİS GÜNDEMİ

HAZİRAN 2024 MECLİS GÜNDEMİ Karesi Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunu' nun 20 ve 21. maddeleri gereği, 3’üncü Seçim Dönemi, 1’ inci Toplantı Yılına ait Haziran Ayı olağan toplantısını aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 04 Haziran 2024 Salı günü saat 18:00' da Belediye Hizmet Binasında bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

A- Yoklama ve Açılış
B- Toplantıya katılmayan üyelerin mazeret dilekçelerinin görüşülmesi ve oylanması.
C- 02/05/2024 tarihli toplantıya ait tutanakların okunması ve oylanması.
D- Başkan ve Meclis Üyelerince gündeme ilave edilmesi istenen tekliflerin görüşülmesi.

GÜNDEM :

İLGİLİ KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR

1. İmar ve Bayındırlık Komisyonunun "2.Sakarya Mahallesi 8744 Ada 4 Parsel Kuzeyi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
2. İmar ve Bayındırlık Komisyonunun "Toygar Mahallesi 10649 Ada 1 Parsel, 10287 Ada 1 Parsel ve Çevresi ile Üçpınar Mahallesi 130 Ada 671 Parsele Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
3. Plan, Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Temel Haklar ve Hukuk Komisyonunun "Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliği" ortak konulu raporlarının görüşülüp, oylanması,
4. İmar ve Bayındırlık Komisyonunu ile Temel Haklar ve Hukuk Komisyonunun "Parka Şehit Hava Pilot Binbaşı Necdet GÜMÜŞ İsminin Verilmesi" ortak konulu raporunun görüşülüp, oylanması.


MÜDÜRLÜKLERDEN GELEN EVRAKLAR

5. Mali Hizmetler Müdürlüğünün "Otopark Hesabı Güncelleme" konulu teklifinin görüşülmesi,
6. Yazı İşleri Müdürlüğünün "Çiftçi Malları Murakabe Heyeti Seçimi" konulu teklifinin görüşülmesi,
7. Yazı İşleri Müdürlüğünün "Çiftçi Malları Koruma Meclisi Seçimi" konulu teklifinin görüşülmesi,
8. Strateji Geliştirme Müdürlüğünün "Yetki Verilmesi" konulu teklifinin görüşülmesi,
9. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün "Kuva-yı Milliye Mahallesi 8853 Ada İçin Yol Boyu TicaretTeşekkülü Kararı" konulu teklifinin görüşülmesi.