Duyurular

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda; ihale tarihi, ihale saati, mahallesi, mevkii, paftası, adası, parseli, yüzölçümü, kira süresi, ne için kullanılacağı,kira rayiç değeri, geçici teminat tutarı, kati teminat tutarı belirtilen parseller 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre şartn...
07/06/2018 DEVAMINI OKU
PDF BAĞLANTISI : Haziran 2018 Meclis Gündemi...
05/06/2018 DEVAMINI OKU
1 Haziran 2018 tarihinde yürürlüğe girecek olan otopark yönetmeliği uygulaması öncesinde Karesi Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü olarak en geç 31.05.2018 tarihine kadar Belediyemiz' e girişi olan tüm ruhsatların onayının yapılması gerektiğinden, dosyaların incelenmesi ve ruhsat yazım süreçleri...
11/05/2018 DEVAMINI OKU
Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü'nün ilgi yazısında; 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 4. maddesinin 12. fıkrasında; 26/4/2012 tarihi itibarıyla belediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunma...
30/04/2018 DEVAMINI OKU
Karesi Belediye Meclisi; 5393 Sayılı Belediye Kanunu' nun 20. Maddesi gereğince aşağıdaki olağanüstü gündem maddesini görüşmek üzere 09 Nisan 2018 Pazartesi günü saat 17:00' da Belediye Hizmet Binası 7. katında bulunan "Belediye Meclis Toplantı Salonunda" olağanüstü toplantısını yapacakt...
07/04/2018 DEVAMINI OKU
Dosyayı İndirmek İçin TIKLAYINIZ...
08/03/2018 DEVAMINI OKU
PDF BAĞLANTISI : Mart 2018 Meclis Gündemi...
02/03/2018 DEVAMINI OKU
696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 127. Maddesinin; Geçici 24. Maddesi Gereği Taşeronda Çalışan İşçilerin İşçi Statüsüne Geçişi Başvuru Sonuçları1-) 24 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Res...
21/02/2018 DEVAMINI OKU
PDF BAĞLANTISI : Şubat 2018 Meclis Gündemi...
06/02/2018 DEVAMINI OKU
Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliğinin 20. Maddesinin 3. Fıkrası uyarınca uygulanacak Periyodik Kontrol Hizmet Bedeli her yıl Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında arttırılır.Bu nedenle, 11/11/2017 tarihli ve 30237 sayılı Resmi Gaze...
08/01/2018 DEVAMINI OKU