31/08/2022

EYLÜL 2022 MECLİS GÜNDEMİ

EYLÜL 2022 MECLİS GÜNDEMİ Karesi Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunu' nun 20 ve 21. maddeleri gereği, 2’ nci Seçim Dönemi, 4’ üncü Toplantı Yılına ait Eylül Ayı olağan toplantısını aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 01 Eylül 2022 Perşembe günü saat 19:00' da Belediye Hizmet Binası 7. Katında bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.


A- Yoklama ve Açılış
B- Toplantıya katılmayan üyelerin mazeret dilekçelerinin görüşülmesi ve oylanması.
C- 02.08.2022 tarihli toplantı tutanaklarının okunması ve oylanması.
D- Başkan ve Meclis Üyelerince gündeme ilave edilmesi istenen tekliflerin görüşülmesi.

GÜNDEM :

İLGİLİ KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR
1. İmar Komisyonunun "Kuva-i Milliye Mahallesi 12431 Ada Doğusu Trafo Alanı Düzenlenmesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" konulu raporunun görüşülüp, oylanması.
2. İmar Komisyonunun "Bedelsiz Devir" konulu raporunun görüşülüp, oylanması.
3. İmar Komisyonunun "Cadde İsmi Değişikliği" konulu raporunun görüşülüp, oylanması.

MÜDÜRLÜKLERDEN GELEN EVRAKLAR
4. Mali Hizmetler Müdürlüğünün “2023 Yılı Tarife Ücretlerinin Belirlenmesi” konulu teklifinin görüşülmesi.
5. Mali Hizmetler Müdürlüğünün “Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliği” konulu teklifinin görüşülmesi.
6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün “Naipli Mahallesi 142 Ada 1 Parsel, 154 Ada 4 Parsel ve Tescilsiz Yol Boşluğu 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı” konulu teklifinin görüşülmesi.