29/07/2022

AĞUSTOS 2022 MECLİS GÜNDEMİ

AĞUSTOS 2022 MECLİS GÜNDEMİ Karesi Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunu' nun 20 ve 21. maddeleri gereği, 2’ nci Seçim Dönemi, 4’ üncü Toplantı Yılına ait Ağustos Ayı olağan toplantısını aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 02 Ağustos 2022 Salı günü saat 19:00' da Belediye Hizmet Binası 7.Katında bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapacaktır.
Kamuoyuna duyurulur.


A- Yoklama ve Açılış
B- Toplantıya katılmayan üyelerin mazeret dilekçelerinin görüşülmesi ve oylanması.
C- 05.07.2022 tarihli toplantı tutanaklarının okunması ve oylanması.
D- Başkan ve Meclis Üyelerince gündeme ilave edilmesi istenen tekliflerin görüşülmesi.

GÜNDEM :

İLGİLİ KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR

1. İmar Komisyonunun "Paşaalanı Mahallesi 13370 Ada, 1 Parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" konulu raporunun görüşülüp, oylanması.
2. İmar Komisyonunun "Maltepe Mahallesi 11662 Ada, 1 Parsel ve Güneyinde Kalan Tescil Harici Alan İle Üçpınar Mahallesi 130 Ada, 671 Parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" konulu raporunun görüşülüp, oylanması.
3. İmar Komisyonunun "1.Sakarya Mahallesi 12270 Ada, 11 ve 12 Parseller 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" konulu raporunun görüşülüp, oylanması.

MÜDÜRLÜKLERDEN GELEN EVRAKLAR
4. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün “Bedelsiz Devir” konulu teklifinin görüşülmesi.
5. Strateji Geliştirme Müdürlüğünün “Yurt Dışı Görevlendirme” konulu teklifinin görüşülmesi.
6. Strateji Geliştirme Müdürlüğünün “İş Birliği Protokolü” konulu teklifinin görüşülmesi.
7. Zabıta Müdürlüğünün “2022 Yılı Memur Maktu Mesai Ek Zam” konulu teklifinin görüşülmesi.
8. Mali Hizmetler Müdürlüğünün “Borçlanma” konulu teklifinin görüşülmesi.
9. Mali Hizmetler Müdürlüğünün “Ek Bütçe” konulu teklifinin görüşülmesi.
10. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün “Kuva-i Milliye Mahallesi 12431 Ada Doğusu Trafo Alanı Düzenlenmesi 1/1000 Ölçekli UİP Değişikliği” konulu teklifinin görüşülmesi.
11. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün “Cadde İsim Değişikliği” konulu teklifinin görüşülmesi.