29/06/2021

TEMMUZ 2021 MECLİS GÜNDEMİ

TEMMUZ 2021 MECLİS GÜNDEMİ Karesi Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunu' nun 20. ve 21. Maddeleri gereği, 2’ nci Seçim Dönemi, 3’ üncü Toplantı Yılına ait Temmuz Ayı olağan toplantısını aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 01 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 19:00' da Karesi AVM.' de bulunan Toplantı ve Nikah Salonunda yapacaktır.
Kamuoyuna duyurulur.

A- Yoklama ve Açılış
B- Toplantıya katılmayan üyelerin mazeret dilekçelerinin görüşülmesi ve oylanması.
C- 02.06.2021 tarihli toplantı tutanaklarının okunması ve oylanması.
D- Başkan ve Meclis Üyelerince gündeme ilave edilmesi istenen tekliflerin görüşülmesi.

GÜNDEM :

İLGİLİ KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR

1. İmar Komisyonu' nun "18-02 Uygulama Bölgesi Uygulama İmar Planı – Plan Hükümleri Değişikliği" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
2. İmar Komisyonu' nun "9361 Ada, Uygulama İmar Plan Değişikliği" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
3. İmar Komisyonu' nun "Dumlupınar Mahallesi, 8470 Ada, 1 Parsel ve Çevresi Uygulama İmar Planı Değişikliği" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
4. İmar Komisyonu' nun "Işıklar Küme Evleri' nin Mahalle Olma Talebi" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
5. İmar Komisyonu' nun "Asansör" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
6. İmar Komisyonu' nun "Toygar Mahallesi, 10648 Ada, 6, 7, 8 ve 9 Parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği " konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
7. İmar Komisyonu' nun "Peyzaj Projesi" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
8. İmar Komisyonu' nun "Yol Boyu Ticaret Kararı" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
9. Temel Haklar ve Hukuk Komisyonu' nun "İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
10. Temel Haklar ve Hukuk Komisyonu' nun "Belediyemiz Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları" konulu raporunungörüşülüp, oylanması,
11. Çevre, Tarım Hayvancılık ve Kırsal Alan Komisyonu' nun "2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) Başvurusu" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
12. Çevre, Tarım Hayvancılık ve Kırsal Alan Komisyonu' nun "Karesi Belediyesi' nin Tarım Uygulamaları" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
13. Aile Kadın ve Engelliler Komisyonu' nun "Kadın İstihdamı" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
14. Aile Kadın ve Engelliler Komisyonu ile Temel Haklar ve Hukuk Komisyonu' nun "SMA Gen Taraması" konulu raporlarının görüşülüp, oylanması,

MÜDÜRLÜKLERDEN GELEN EVRAKLAR

15. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' nün "Ziyaretli Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Teklifi" konulu teklifinin görüşülmesi,
16. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' nün "Şamlı Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Teklifi" konulu teklifinin görüşülmesi,
17. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' nün "Kocaavşar Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Teklifi" konulu teklifinin görüşülmesi,
18. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' nün "Paşaalanı Mahallesi 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Plan Hükümleri Değişikliği" konulu teklifinin görüşülmesi,
19. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' nün "Satın Alma" konulu teklifinin görüşülmesi,
20. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' nün "Tahsis" konulu teklifinin görüşülmesi,
21. Mali Hizmetler Müdürlüğü' nün "Kurban Kesim Ücreti" konulu teklifinin görüşülmesi,
22. Strateji Geliştirme Müdürlüğü' nün "Proje Yetkisi" konulu teklifinin görüşülmesi.


PDF BAĞLANTISI : Temmuz 2021 Meclis Gündemi