03/02/2020

ŞUBAT 2020 MECLİS GÜNDEMİ

Karesi Belediye Meclisi; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereği, 2’nci Seçim Dönemi, 2’inci Toplantı Yılına ait Şubat Ayı olağan toplantısını aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 03 Şubat 2020 Pazartesi günü saat 19:00' da Belediye Hizmet Binası 7. Katında bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

A- Yoklama ve Açılış
B- Toplantıya katılmayan üyelerin mazeret dilekçelerinin görüşülmesi ve oylanması.
C- 02/01/2020 tarihli toplantı tutanaklarının okunması ve oylanması.
D- Başkan ve Meclis Üyelerince gündeme ilave edilmesi istenen tekliflerin görüşülmesi.

GÜNDEM :
İLGİLİ KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR
1. İmar Komisyonu' nun "Paşaalanı Mahallesi 9336 - 9664 Ada ve Tescil Harici Alan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" konulu raporunun görüşülüp, oylanması.,
2. İmar Komisyonu' nun "Yer Tahsisi" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
3. İmar Komisyonu' nun "Isı Yalıtım, Su Yalıtım, Mekanik Tesisat, Sıhhi Tesisat vb. Projeler" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
4. İmar Komisyonu' nun "Cadde İsmi Değişikliği (Mehmet Şevket EYGİ)" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
5. İmar Komisyonu' nun "Cadde İsmi Değişikliği (Faruk KULA)" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
6. İmar Komisyonu' nun "Cadde İsmi Değişikliği (Sabri UĞUR)" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
7. İmar Komisyonu' nun "Meydan İsmi Verilmesi (Uğur MUMCU)" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,

MÜDÜRLÜKLERDEN GELEN EVRAKLAR
8. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' nün "Toygar Mahallesi 10646 Ada 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" konulu teklifinin görüşülmesi,
9. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' nün "Karesi Merkez 1/1000 Ölçekli RİUP Plan Hükümleri Değişikliği İtirazları" konulu teklifinin görüşülmesi,
10. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' nün "Kiralama" konulu teklifinin görüşülmesi,
11. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' nün "2. Sakarya Mahallesi, 8740 Ada,2 Parsel, 8741 Ada, 1 Parsel ve 8744 Ada 2 - 3 Parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" konulu teklifinin görüşülmesi,
12. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' nün "Paşaalanı Mahallesi, 9306 Ada, 1, 2 ve 3 Parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" konulu teklifinin görüşülmesi,
13. Mali Hizmetler Müdürlüğü' nün "Ücret Tarifesi" konulu teklifinin görüşülmesi,
14. Mali Hizmetler Müdürlüğü' nün "Sermaye Artırımı" konulu teklifinin görüşülmesi.

PDF BAĞLANTISI : Şubat 2020 Meclis Gündemi