17/05/2020

OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

Karesi Belediye Meclisi; 5393 Sayılı Belediye Kanunu' nun 20. Maddesinin son fıkrası gereğince 2’nci Seçim Dönemi, 2’inci Toplantı Yılına ait 1. Olağanüstü Meclis Toplantısını aşağıdaki gündem maddesini görüşmek üzere 20.05.2020 Çarşamba günü saat 14:00' da Karesi AVM.' de bulunan Toplantı ve Nikah Salonunda olağanüstü toplantısını yapacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

A- Yoklama ve Açılış.
B- Toplantıya katılmayan üyelerin mazeret dilekçelerinin görüşülmesi ve oylanması.

OLAĞANÜSTÜ GÜNDEM:
1- Mali Hizmetler Müdürlüğü' nün "Borçlanma" konulu teklifinin görüşülmesi.


 

PDF BAĞLANTISI : Olağanüstü Meclis Toplantı Gündemi