29/12/2023

OCAK 2024 MECLİS GÜNDEMİ

OCAK 2024 MECLİS GÜNDEMİ Karesi Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunu' nun 20 ve 21. maddeleri gereği, 2’ nci Seçim Dönemi, 5’ inci Toplantı Yılına ait Ocak Ayı olağan toplantısını aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 04 Ocak 2024 Perşembe günü saat 18:00' de Mirzabey Mahallesinde Bulunan Yeni Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda yapacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

A- Yoklama ve Açılış
B- Toplantıya katılmayan üyelerin mazeret dilekçelerinin görüşülmesi ve oylanması.
C- 05/12/2023 tarihli toplantıya ait tutanakların okunması ve oylanması.
D- Başkan ve Meclis Üyelerince gündeme ilave edilmesi istenen tekliflerin görüşülmesi.

GÜNDEM :

İLGİLİ KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR

1. İmar Komisyonunun "2.Sakarya Mahallesi 13890 Ada 1 Parsel ve Park Alanı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
2. İmar Komisyonunun "Paşaalanı Mahallesi 9363 Ada 4 Parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
3. İmar Komisyonunun "Kayabey Mahallesi 12374 Ada 13 Parsel ve Bir Kısım Tescil Harici Alan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
4. İmar Komisyonunun “Yeniköy Mahallesi 128 Ada 1 Parsel Devri” konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
5. İmar Komisyonunun “Karesi Merkez 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri Değişikliği İtirazları” konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
6. İmar Komisyonunun “Karesi Mahallesi 8641 Ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Parseller 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” konulu raporunun görüşülüp, oylanması.

MÜDÜRLÜKLERDEN GELEN EVRAKLAR
7. Yazı İşleri Müdürlüğünün “2024 Yılı Meclis Tatil Ayının Belirlenmesi” konulu teklifinin görüşülüp, oylanması,
8. Yazı İşleri Müdürlüğünün “Meclis Üyelerine Verilecek Huzur Hakkının Belirlenmesi” konulu teklifinin görüşülüp, oylanması,
9. Zabıta Müdürlüğünün “2024 Yılı Zabıta Müdürlüğü Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti” konulu teklifinin görüşülüp, oylanması,
10. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün “Sözleşmeli Personel” konulu teklifinin görüşülüp, oylanması,
11. Strateji Geliştirme Müdürlüğünün “Yetki Verilmesi” konulu teklifinin görüşülüp, oylanması,
12. Strateji Geliştirme Müdürlüğünün “Yetki Verilmesi” konulu teklifinin görüşülüp, oylanması,
13. Mali Hizmetler Müdürlüğünün “Denetim Komisyonunun Teşkili” konulu teklifinin görüşülüp, oylanması,
14. Mali Hizmetler Müdürlüğünün “Borçlanma” konulu teklifinin görüşülüp, oylanması,
15. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün “Tatlıpınar Mahallesi 153 Ada 146 Parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı İlave-Değişiklik Teklifi” konulu teklifinin görüşülüp, oylanması,
16. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün “Paşaalanı Mahallesi 13212 Ada 2 Parsel ve 13484 Ada 1 Parsele Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik Teklifi” konulu teklifinin görüşülüp, oylanması.