28/12/2022

OCAK 2023 MECLİS GÜNDEMİ

OCAK 2023 MECLİS GÜNDEMİ Karesi Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunu' nun 20 ve 21. maddeleri gereği, 2’ nci Seçim Dönemi, 4’ üncü Toplantı Yılına ait Ocak Ayı olağan toplantısını aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 03 Ocak 2023 Salı günü saat 18:00' de Belediye Hizmet Binası 7. Katında bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

A- Yoklama ve Açılış
B- Toplantıya katılmayan üyelerin mazeret dilekçelerinin görüşülmesi ve oylanması.
C- 01/12/2022 ve 09/12/2022 tarihli toplantılara ait tutanakların okunması ve oylanması.
D- Başkan ve Meclis Üyelerince gündeme ilave edilmesi istenen tekliflerin görüşülmesi.

GÜNDEM :

MÜDÜRLÜKLERDEN GELEN EVRAKLAR
1. Yazı İşleri Müdürlüğünün “Meclis Üyelerine Verilecek Huzur Hakkının Belirlenmesi” konulu teklifinin görüşülüp, oylanması,
2. Yazı İşleri Müdürlüğünün “2023 Yılı Meclis Tatil Ayının Belirlenmesi” konulu teklifinin görüşülüp, oylanması,
3. Mali Hizmetler Müdürlüğünün “Denetim Komisyonunun Teşkili” konulu teklifinin görüşülüp, oylanması,
4. Mali Hizmetler Müdürlüğünün “Gelir ve Ücret Tarifesi Değişikliği Hk.” konulu teklifinin görüşülüp, oylanması,
5. Mali Hizmetler Müdürlüğünün “Borçlanma” konulu teklifinin görüşülüp, oylanması,
6. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün “Kadro İhdası” konulu teklifinin görüşülüp, oylanması,
7. Zabıta Müdürlüğünün “2023 Yılı Zabıta Müdürlüğü Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti” konulu teklifinin görüşülüp, oylanması,
8. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün “Tahsis” konulu teklifinin görüşülüp, oylanması,
9. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün “Paşaalanı Mahallesi 9159 Ada 1/1000 Ölçekli UİP Teklifi” konulu teklifinin görüşülüp, oylanması.