30/12/2021

OCAK 2022 MECLİS GÜNDEMİ

OCAK 2022 MECLİS GÜNDEMİ Karesi Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunu' nun 20. ve 21. Maddeleri gereği, 2’ nci Seçim Dönemi, 4’ üncü Toplantı Yılına ait Ocak Ayı olağan toplantısını aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 04 Ocak 2022 Salı günü saat 18:00' de Balıkesir Öğretmenevinde (Çayırhisar Mevki) yapacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

A- Yoklama ve Açılış
B- Toplantıya katılmayan üyelerin mazeret dilekçelerinin görüşülmesi ve oylanması.
C- 02.12.2021 tarihli toplantı tutanaklarının okunması ve oylanması.
D- Başkan ve Meclis Üyelerince gündeme ilave edilmesi istenen tekliflerin görüşülmesi.

GÜNDEM :
İLGİLİ KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR
1. İmar Komisyonunun "Kavaklı Mahallesi, 112 Ada, 22 Parsel ve 113 Ada, 20 Parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
2. İmar Komisyonunun "Naipli Mahallesi 130 Ada, 12 Parsel Uygulama İmar Planı" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
3. Temel Haklar ve Hukuk Komisyonunun "Parka İsim Verilmesi" konulu raporunun görüşülüp, oylanması.

MÜDÜRLÜKLERDEN GELEN EVRAKLAR
4. Yazı İşleri Müdürlüğünün “2022 Yılı Meclis Tatil Ayının Belirlenmesi” konulu teklifinin görüşülmesi,
5. Yazı İşleri Müdürlüğünün “Meclis Üyelerine Verilecek Huzur Hakkının Belirlenmesi” konulu teklifinin görüşülmesi,
6. Mali Hizmetler Müdürlüğünün "Denetim Komisyonunun Teşkili" konulu teklifinin görüşülmesi,
7. Mali Hizmetler Müdürlüğünün "Borçlanma" konulu teklifinin görüşülmesi,
8. Zabıta Müdürlüğünün "2022 Yılı Zabıta Müdürlüğü Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti" konulu teklifinin görüşülmesi,
9. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün “Sözleşmeli Personel” konulu teklifinin görüşülmesi,
10. Strateji Geliştirme Müdürlüğünün “Yetki Verilmesi” konulu teklifinin görüşülmesi,
11. Strateji Geliştirme Müdürlüğünün “Yetki Verilmesi” konulu teklifinin görüşülmesi.

PDF BAĞLANTISI : Ocak 2022 Meclis Gündemi