02/01/2021

OCAK 2021 MECLİS GÜNDEMİ

OCAK 2021 MECLİS GÜNDEMİ Karesi Belediye Meclisi; 5393 Sayılı Belediye Kanunu' nun 20. ve 21. Maddeleri gereği, 2’nci Seçim Dönemi, 3’üncü Toplantı Yılına ait Ocak Ayı olağan toplantısını aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 05 Ocak 2021 Salı günü saat 18:00' de Karesi AVM.' de bulunan antı ve Nikah Salonunda yapacaktır. Kamuoyuna duyurulur.

A- Yoklama ve Açılış
B- Toplantıya katılmayan üyelerin mazeret dilekçelerinin görüşülmesi ve oylanması.
C- 01.12.2020 tarihli toplantı tutanaklarının okunması ve oylanması.
D- Başkan ve Meclis Üyelerince gündeme ilave edilmesi istenen tekliflerin görüşülmesi.

GÜNDEM :

İLGİLİ KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR

1. İmar Komisyonu' nun "Satın Alma" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
2. İmar Komisyonu' nun "Yeni Mahalle Mahallesi, Muhtelif Parseller Uygulama İmar Planı Değişikliği" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
3. İmar Komisyonu' nun "12721 Ada, 1 Parsel ve 8719 Ada, 2 Parsel Uygulama İmar Planı Değişikliği" konulu raporunun görüşülüp, oylanması.
4. İmar Komisyonu' nun "Naipli Mahallesi 117 Ada, 1 Parsel Tahsisi" konulu raporunun görüşülüp, oylanması. MÜDÜRLÜKLERDEN GELEN EVRAKLAR
5. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü' nün "Kadro İptali" konulu teklifinin görüşülmesi,
6. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü' nün "Sözleşmeli Personel" konulu teklifinin görüşülmesi,
7. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü' nün "Boş Kadro Değişikliği" konulu teklifinin görüşülmesi,
8. Yazı İşleri Müdürlüğü' nün "2021 Yılı Meclis Tatil Ayının Belirlenmesi" konulu teklifinin görüşülmesi,
9. Yazı İşleri Müdürlüğü' nün "Meclis Üyelerine Verilecek Huzur Hakkının Belirlenmesi" konulu teklifinin görüşülmesi,
10. Strateji Geliştirme Müdürlüğü' nün "Yetki Verilmesi" konulu teklifinin görüşülmesi,
11. Strateji Geliştirme Müdürlüğü' nün "Yetki Verilmesi" konulu teklifinin görüşülmesi,
12. Zabıta Müdürlüğü' nün "2021 Yılı Zabıta Müdürlüğü Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti" konulu teklifinin görüşülmesi,
13. Mali Hizmetler Müdürlüğü' nün "Koronavirüs (Covid-19) Önlemleri" konulu teklifinin görüşülmesi,
14. Mali Hizmetler Müdürlüğü' nün "Denetim Komisyonunun Teşkili" konulu teklifinin görüşülmesi,
15. Yazı İşleri Müdürlüğü' nün "Boşalan Encümen Üyeliğine Üye" konulu teklifinin görüşülmesi,
16. Yazı İşleri Müdürlüğü' nün "Boşalan İhtisas Komisyonu Üyeliğine Üye Seçimi" konulu teklifinin görüşülmesi,
17. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' nün "Naipli Mahallesi, 1777 Ada, 1 Parsel 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Planı" konulu teklifinin görüşülmesi,
18. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' nün "TOKİ 1. Etap Projesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" konulu teklifinin görüşülmesi,
19. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' nün "Kuzey-Batı Karesi Gelişme Bölgesi 1/1000 Ölçekli RİUİP Plan Hükümleri Değişikliği İtirazları" konulu teklifinin görüşülmesi,
20. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' nün "Naipli Mahallesi, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi" konulu teklifinin görüşülmesi,
21. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' nün "Karesi Merkez 1/1000 Ölçekli RİUİP Plan Hükümleri Değişikliği İtirazları" konulu teklifinin görüşülmesi.


PDF BAĞLANTISI : Ocak 2021 Meclis Gündemi