30/12/2019

OCAK 2020 MECLİS GÜNDEMİ

Karesi Belediye Meclisi; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereği, 2’nci Seçim Dönemi, 2’inci Toplantı Yılına ait Ocak Ayı olağan toplantısını aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 02 Ocak 2020 Perşembe günü saat 19:00' da Belediye Hizmet Binası 7. Katında bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

A- Yoklama ve Açılış
B- Toplantıya katılmayan üyelerin mazeret dilekçelerinin görüşülmesi ve oylanması.
C- 02/12/2019 tarihli toplantı tutanaklarının okunması ve oylanması.
D- Başkan ve Meclis Üyelerince gündeme ilave edilmesi istenen tekliflerin görüşülmesi.

GÜNDEM :
İLGİLİ KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR
1. İmar Komisyonu' nun "Satış (Karabeyler Mahallesi, 1219 Parsel)" konulu raporunun görüşülüp, oylanması.,
2. İmar Komisyonu' nun "Satış (Muhtelif Mahallelerde 21 Adet Taşınmaz Satışı)" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
3. İmar Komisyonu' nun "Kuva-i Milliye Mahallesi 12689 Ada 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
4. Çevre, Tarım Hayvancılık ve Kırsal Alan Komisyonu' nun "Yaylacık Mahallemizdeki Sorunlar" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,

MÜDÜRLÜKLERDEN GELEN EVRAKLAR
5. Strateji Geliştirme Müdürlüğü' nün "Yetki Verilmesi" konulu teklifinin görüşülmesi,
6. Strateji Geliştirme Müdürlüğü' nün "Yetki Verilmesi" konulu teklifinin görüşülmesi,
7. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü' nün "Kadro İptali" konulu teklifinin görüşülmesi,
8. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü' nün "Boş Kadro Değişikliği" konulu teklifinin görüşülmesi,
9. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü' nün "Sözleşmeli Personel" konulu teklifinin görüşülmesi,
10. Yazı İşleri Müdürlüğü' nün "2020 Yılı Meclis Tatil Ayının Belirlenmesi" konulu teklifinin görüşülmesi,
11. Yazı İşleri Müdürlüğü' nün "Meclis Üyelerine Verilecek Huzur Hakkının Belirlenmesi" konulu teklifinin görüşülmesi,
12. Fen İşleri Müdürlüğü' nün "Bedelsiz Araç Devri" konulu teklifinin görüşülmesi,
13. Zabıta Müdürlüğü' nün "2020 Yılı Zabıta Müdürlüğü Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti" konulu teklifinin görüşülmesi,
14. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' nün "Cadde, Sokak, Bulvar, Meydan İsim Değişikliği" konulu teklifinin görüşülmesi,
15. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' nün "Cadde, Sokak, Bulvar, Meydan İsim Değişikliği" konulu teklifinin görüşülmesi,
16. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' nün "Tahsis Talebi" konulu teklifinin görüşülmesi,
17. Mali Hizmetler Müdürlüğü' nün "Denetim Komisyonu Teşkili" konulu teklifinin görüşülmesi.

PDF BAĞLANTISI : Ocak 2020 Meclis Gündemi