31/03/2023

NİSAN 2023 MECLİS GÜNDEMİ

NİSAN 2023 MECLİS GÜNDEMİ Karesi Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunu' nun 20 ve 21. maddeleri gereği, 2’ nci Seçim Dönemi, 5' inci Toplantı Yılına ait Nisan Ayı olağan toplantısını aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 04 Nisan 2023 Salı günü saat 14:00' de Belediye Hizmet Binası 7. Katında bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

A- Yoklama ve Açılış
B- Toplantıya katılmayan üyelerin mazeret dilekçelerinin görüşülmesi ve oylanması.
C- 02/03/2023 tarihli toplantıya ait tutanakların okunması ve oylanması.
D- Başkan ve Meclis Üyelerince gündeme ilave edilmesi istenen tekliflerin görüşülmesi.

GÜNDEM :

İLGİLİ KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR

1. İmar Komisyonunun " Kızpınarı Mahallesi 8719 Ada 6 Parsel, Paşaalanı Mahallesi 13310 Ada 1 Parsel ve 13311 Ada 1 Parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
2. İmar Komisyonunun "15 Nolu Önerge" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
3. İmar Komisyonunun "16 Nolu Önerge" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
4. İmar Komisyonunun "17 Nolu Önerge" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
5. İmar Komisyonunun "14 Nolu Önerge" konulu raporunun görüşülüp, oylanması, MÜDÜRLÜKLERDEN GELEN EVRAKLAR
6. Yazı İşleri Müdürlüğünün “Meclis Üyeliğinin Düşürülmesi” konulu teklifinin görüşülüp, oylanması,
7. Yazı İşleri Müdürlüğünün “İhtisas Komisyonlarının Oluşumu ve Üye Seçimi” konulu teklifinin görüşülüp, oylanması,
8. Yazı İşleri Müdürlüğünün “Encümen Üye Seçimi” konulu teklifinin görüşülüp, oylanması,
9. Strateji Geliştirme Müdürlüğünün “2022 Yılı Faaliyet Raporu” konulu teklifinin görüşülüp, oylanması,
10. Strateji Geliştirme Müdürlüğünün “Yurt Dışı Görevlendirme” konulu teklifinin görüşülüp, oylanması,
11. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün “İmar Uygulaması Yetki Verilmesi” konulu teklifinin görüşülüp, oylanması,
12. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün “Devir” konulu teklifinin görüşülüp, oylanması,
13. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün “Satış” konulu teklifinin görüşülüp, oylanması,
14. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün “Paşaalanı Mahallesi, 13352 Ada 1,2,3,4,5 parseller 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İtirazı” konulu teklifinin görüşülüp, oylanması,
15. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün “Kuzey-Batı Karesi Gelişme Bölgesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri Değişikliği” konulu teklifinin görüşülüp, oylanması,
16. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün “Merkez Karesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri Değişikliği” konulu teklifinin görüşülüp, oylanması,
17. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün “Atatürk Mahallesi 8354 Ada 10 Parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi” konulu teklifinin görüşülüp, oylanması,
18. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün “Karesi İlçesi Karesi Mahallesi 8641 Ada Muhtelif Parsellere Ait 1/1000 UİP Değişikliği Teklifi” konulu teklifinin görüşülüp, oylanması,
19. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün “Adnan Menderes Mahallesi 11535 Ada 1,2 Parseller 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” konulu teklifinin görüşülüp, oylanması,
20. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün “18-02 Bölgesi Kentsel Tasarım Rehberi” konulu teklifinin görüşülüp, oylanması,
21. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün “Ziyaretli Mahallesi 836 Parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı” konulu teklifinin görüşülüp, oylanması,
22. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün “2.Sakarya Mahallesi 11865 ve 11866 Adalar, 13890 Ada 2 Parsel ve Bir Kısım Tescil Harici Alan 1/1000 UİP Değişikliği Teklifi” konulu teklifinin görüşülüp, oylanması.