30/03/2021

NİSAN 2021 MECLİS GÜNDEMİ

NİSAN 2021 MECLİS GÜNDEMİ Karesi Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu' nun 20. ve 21. Maddeleri gereği, 2’ nci Seçim Dönemi, 3’ üncü Toplantı Yılına ait Nisan Ayı olağan toplantısını aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 01 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19:00' da Karesi AVM.' de bulunan Toplantı ve Nikah Salonunda yapacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

A- Yoklama ve Açılış
B- Toplantıya katılmayan üyelerin mazeret dilekçelerinin görüşülmesi ve oylanması.
C- 02.03.2021 tarihli toplantı tutanaklarının okunması ve oylanması.
D- Başkan ve Meclis Üyelerince gündeme ilave edilmesi istenen tekliflerin görüşülmesi.


GÜNDEM :

İLGİLİ KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR
1. İmar Komisyonu' nun "Yol Boyu Ticaret Kararı" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
2. İmar Komisyonu' nun "Naipli Mahallesi, 1777 Parsel Uygulama İmar Planı" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
3. İmar Komisyonu' nun "Paşaalanı Mahallesi, 9511 Ada, 1 Parsel Uygulama İmar Planı Değişikliği" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
4. İmar Komisyonu' nun "Kocaavşar Mahallesi, 223 Ada, 13 Parsel ve 264 Ada, 163 Parselin Kamulaştırılması" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
5. İmar Komisyonu' nun "12721 Ada, 1 Parsel ve 8719 Ada, 2 Parsel Uygulama İmar Planı Değişikliği" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
6. İmar Komisyonu' nun "Bakacak Mahallesi, 708 Parsel ve Gökçeyazı/Orta Mahallesi, 175 Ada, 36 Parsel Uygulama İmar Planı" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
7. İmar Komisyonu' nun "Yenimahalle Mahallesi, Muhtelif Parseller Uygulama İmar Planı Değişikliği" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
8. İmar Komisyonu' nun "Paşaalanı Mahallesi, Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı İtirazı" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
9. Kültür Sanat ve Sosyal Etkinlikler Komisyonu' nun "Karesi Belediyesi, 5. Ulusal Fotoğraf Yarışması" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
10. Çevre, Tarım Hayvancılık ve Kırsal Alan Komisyonu' nun "2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) Başvurusu" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
11. Çevre, Tarım Hayvancılık ve Kırsal Alan Komisyonu' nun "Karesi Belediyesi' nin Tarım Uygulamaları" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,

MÜDÜRLÜKLERDEN GELEN EVRAKLAR
12. Yazı İşleri Müdürlüğü' nün "Belediye Meclis Divanı' na Katip Üye Seçimi" konulu teklifinin görüşülmesi,
13. Yazı İşleri Müdürlüğü' nün "Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili Seçimi" konulu teklifinin görüşülmesi,
14. Yazı İşleri Müdürlüğü' nün "Belediye Meclisi 2. Başkan Vekili Seçimi" konulu teklifinin görüşülmesi,
15. Yazı İşleri Müdürlüğü' nün "Encümen Üye Seçimi" konulu teklifinin görüşülmesi,
16. Yazı İşleri Müdürlüğü' nün "İhtisas Komisyonlarının Oluşumu ve Üye Seçimi" konulu teklifinin görüşülmesi,
17. Strateji Geliştirme Müdürlüğü' nün "2020 Yılı Faaliyet Raporu" konulu teklifinin görüşülmesi,
18. Strateji Geliştirme Müdürlüğü' nün "Futbol Sahası Projesi" konulu teklifinin görüşülmesi,
19. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' nün "Takas" konulu teklifinin görüşülmesi,
20. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' nün "18-02 Uygulama Bölgesine Yönelik Karesi Merkez 1/1000 Ölçekli
RİUİP – Plan Hükümleri Değişikliği" konulu teklifinin görüşülmesi.PDF BAĞLANTISI : Nisan 2021 Meclis Gündemi