28/04/2023

MAYIS 2023 MECLİS GÜNDEMİ

MAYIS 2023 MECLİS GÜNDEMİ Karesi Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunu' nun 20 ve 21. maddeleri gereği, 2’ nci Seçim Dönemi, 5’ inci Toplantı Yılına ait Mayıs Ayı olağan toplantısını aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 04 Mayıs 2023 Perşembe günü saat 19:00' da Belediye Hizmet Binası 7. Katında bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

A- Yoklama ve Açılış
B- Toplantıya katılmayan üyelerin mazeret dilekçelerinin görüşülmesi ve oylanması.
C- 04/04/2023 tarihli toplantıya ait tutanakların okunması ve oylanması.
D- Başkan ve Meclis Üyelerince gündeme ilave edilmesi istenen tekliflerin görüşülmesi.

GÜNDEM :

İLGİLİ KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR

1. İmar Komisyonunun " Ziyaretli Mahallesi 836 Parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
2. İmar Komisyonunun "Adnan Menderes Mahallesi 11535 Ada 1-2 Parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
3. İmar Komisyonunun "Atatürk Mahallesi 8254 Ada 10 Parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
4. İmar Komisyonunun "Karesi Mahallesi 8641 Ada Muhtelif Parseller 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
5. İmar Komisyonunun "2.Sakarya Mahallesi 11865 ve 11866 Adalar, 13890 Ada 2 Parsel ve Bir Kısım Tescil Harici Alan" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
6. İmar Komisyonunun "Paşalaanı Mahallesi 13352 ada 1-2-3-4-5 Parseller 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı İtirazı" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
7. İmar Komisyonunun "Kuzey-Batı Karesi Gelişme Bölgesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Hükümleri Değişikliği" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
8. İmar Komisyonunun "Karesi Merkez 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri Değişikliği" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
9. İmar Komisyonunun "14 Nolu Önerge" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
10. İmar Komisyonunun "18-02 Bölgesi Kentsel Tasarım Rehberi" konulu raporunun görüşülüp, oylanması.

MÜDÜRLÜKLERDEN GELEN EVRAKLAR
11. Mali Hizmetler Müdürlüğünün “Kesin Hesap” konulu teklifinin görüşülüp, oylanması,
12. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün “Takas” konulu teklifinin görüşülüp, oylanması,
13. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün “Üçpınar Mah. 130 Ada 671 Parsel ve Kuvai Milliye Mah. 12506 Ada 1 Parsel Kuzeyinde Kalan Tescil Harici Alan 1/1000 Ölçekli UİP Değişikliği Teklifi” konulu teklifinin görüşülüp, oylanması,
14. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün “Balıkesir İli Karesi İlçesi Üçpınar Mahallesi 154, 155, 156, 157, 158 Hazırlanan 1/1000 Ölçekli UİP Değişikliği Teklifi” konulu teklifinin görüşülüp, oylanması.