07/05/2021

MAYIS 2021 MECLİS GÜNDEMİ

MAYIS 2021 MECLİS GÜNDEMİ Karesi Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu' nun 20 ve 21. Maddeleri gereği, 2’ nci Seçim Dönemi, 3’ üncü Toplantı Yılına ait Mayıs Ayı olağan toplantısını 04 Mayıs 2021 Salı günü saat 14:00' da yapmak üzere karar almıştır.

Ülkemiz genelinde tam kapanma uygulamasına geçilmesi sebebiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü’ nün 27.04.2021 tarih ve 868613 sayılı yazısı ile ara verme döneminden sonraki ilk Belediye Meclis Toplantısını 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü yapılmasını bildirilmiştir.

Buna nedenle Karesi Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunu' nun 20 ve 21. Maddeleri gereği, 2’ nci Seçim Dönemi, 3’ üncü Toplantı Yılına ait Mayıs Ayı olağan toplantısını 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 19:00’ da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Karesi AVM.' de bulunan Toplantı ve Nikah Salonunda yapacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

A- Yoklama ve Açılış
B- Toplantıya katılmayan üyelerin mazeret dilekçelerinin görüşülmesi ve oylanması.
C- 01.04.2021 tarihli toplantı tutanaklarının okunması ve oylanması.
D- Başkan ve Meclis Üyelerince gündeme ilave edilmesi istenen tekliflerin görüşülmesi.

İLGİLİ KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR
1. İmar Komisyonu' nun "Yol Boyu Ticaret Kararı" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
2. İmar Komisyonu' nun "18-02 Uygulama Bölgesi Uygulama İmar Planı – Plan Hükümleri Değişikliği" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
3. İmar Komisyonu' nun "Kuvayi Milliye Mahallesi 8838 Ada 1 – 6 Parsellerin Takası" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
4. İmar Komisyonu' nun "Parka İsim Verilmesi" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
5. Aile, Kadın ve Engelliler Komisyonu' nun "Covid-19 Salgınının Balıkesir' deki Aile, Kadın ve Engelli Çocuklar Üzerindeki Olumsuz Etkileri" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
6. Çevre, Tarım Hayvancılık ve Kırsal Alan Komisyonu' nun "2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) Başvurusu" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
7. Çevre, Tarım Hayvancılık ve Kırsal Alan Komisyonu' nun "Karesi Belediyesi' nin Tarım Uygulamaları" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,

MÜDÜRLÜKLERDEN GELEN EVRAKLAR
8. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' nün "Tescil ve Kamulaştırma" konulu teklifinin görüşülmesi,
9. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' nün "Tescil ve Kamulaştırma" konulu teklifinin görüşülmesi,
10. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' nün "Vasıf Değişikliği" konulu teklifinin görüşülmesi,
11. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' nün "9361 Ada Uygulama İmar Planı Değişikliği" konulu teklifinin görüşülmesi,
12. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' nün "Yetki Verilmesi" konulu teklifinin görüşülmesi,
13. Fen İşleri Müdürlüğü' nün "İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği" konulu teklifinin görüşülmesi,
14. Mali Hizmetler Müdürlüğü' nün "Kesin Hesap" konulu teklifinin görüşülmesi,
15. Yazı İşleri Müdürlüğü' nün "Yönetmelik" konulu teklifinin görüşülmesi,
16. Yazı İşleri Müdürlüğü' nün "Bedelsiz Araç Devri" konulu teklifinin görüşülmesi.


PDF BAĞLANTISI : Mayıs 2021 Meclis Gündemi