27/02/2023

MART 2023 MECLİS GÜNDEMİ

MART 2023 MECLİS GÜNDEMİ Karesi Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunu' nun 20 ve 21. maddeleri gereği, 2’ nci Seçim Dönemi, 4’ üncü Toplantı Yılına ait Mart Ayı olağan toplantısını aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 02 Mart 2023 Perşembe günü saat 19:00' da Belediye Hizmet Binası 7. Katında bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

A- Yoklama ve Açılış
B- Toplantıya katılmayan üyelerin mazeret dilekçelerinin görüşülmesi ve oylanması.
C- 02/02/2023 tarihli toplantıya ait tutanakların okunması ve oylanması.
D- Başkan ve Meclis Üyelerince gündeme ilave edilmesi istenen tekliflerin görüşülmesi.

GÜNDEM :

İLGİLİ KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR
1. İmar Komisyonunun "Paşaalanı Mahallesi 9159 Ada 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
2. İmar Komisyonunun "Maltepe Mahallesi 11669 Ada 1 Parsel ve Çevresi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
3. İmar Komisyonunun "Tahsis Amacı Değişikliği" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
4. İmar Komisyonunun "Yol Boyu Ticaret Teşekkülü" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
5. İmar Komisyonunun "Kızpınarı Mahallesi 8719 Ada 6 Parsel, Paşaalanı Mahallesi 13310 Ada 1 Parsel ve 13311 Ada 1 Parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
6. Tarife Komisyonunun "2023 Yılı Pazar Yeri Devir Ücretleri" konulu raporunun görüşülüp, oylanması.

MÜDÜRLÜKLERDEN GELEN EVRAKLAR
7. Mali Hizmetler Müdürlüğünün “Ücret Tarifelerinin Belirlenmesi” konulu teklifinin görüşülüp, oylanması,
8. Mali Hizmetler Müdürlüğünün “Otopark Rayiç Bedel Güncelleme” konulu teklifinin görüşülüp, oylanması,
9. Strateji Geliştirme Müdürlüğünün “Malatya Büyükşehir Belediyesi İle Kardeş Şehir İlişkisi Kurulması” konulu teklifinin görüşülüp, oylanması,
10. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün “Aktarma Mahallesi 201 Ada 156 Parsel İrtifak” konulu teklifinin görüşülüp, oylanması,
11. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün “Tahsis” konulu teklifinin görüşülüp, oylanması,
12. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün “Kalaycılar 136 Ada 140 Parsel” konulu teklifinin görüşülüp, oylanması.