01/03/2021

MART 2021 MECLİS GÜNDEMİ

MART 2021 MECLİS GÜNDEMİ Karesi Belediye Meclisi; 5393 Sayılı Belediye Kanunu' nun 20. ve 21. Maddeleri gereği, 2’ nci Seçim Dönemi, 3’ üncü Toplantı Yılına ait Mart Ayı olağan toplantısını aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 02 Mart 2021 Salı günü saat 19:00' da Karesi AVM.' de bulunan Toplantı ve Nikah Salonunda yapacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

A- Yoklama ve Açılış
B- Toplantıya katılmayan üyelerin mazeret dilekçelerinin görüşülmesi ve oylanması.
C- 02.02.2021 tarihli toplantı tutanaklarının okunması ve oylanması.
D- Başkan ve Meclis Üyelerince gündeme ilave edilmesi istenen tekliflerin görüşülmesi.

GÜNDEM :

İLGİLİ KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR
1. İmar Komisyonu' nun "12721 Ada, 1 Parsel ve 8719 Ada, 2 Parsel Uygulama İmar Planı Değişikliği" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
2. İmar Komisyonu' nun "Yenimahalle Mahallesi Muhtelif Parseller Uygulama İmar Planı Değişikliği" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
3. İmar Komisyonu' nun "Naipli Mahallesi, 1777 Parsel Uygulama İmar Planı" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
4. İmar Komisyonu' nun "Satın Alma" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
5. İmar Komisyonu' nun "Bakacak Mahallesi, 158 Ada, 95 Parselin Kamulaştırılması" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
6. İmar Komisyonu' nun "Naipli Mahallesi, 1461, 1464, 1465, 1466, 1750, 1748, 1694 Parseller Uygulama İmar Planı" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
7. İmar Komisyonu' nun "Hayrettin KARACA İsmi Verilmesi" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
8. Plan Bütçe Komisyonu' nun "Yetki Verilmesi" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
9. Çevre, Tarım Hayvancılık ve Kırsal Alan Komisyonu' nun "2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) Başvurusu" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
10. Çevre, Tarım Hayvancılık ve Kırsal Alan Komisyonu' nun "Karesi Belediyesi' nin Tarım Uygulamaları" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,

MÜDÜRLÜKLERDEN GELEN EVRAKLAR
11. Yazı İşleri Müdürlüğü' nün "İda Madra Jeoparkı Turizm Altyapı Hizmeti Belediyeler Birliği" konulu teklifinin görüşülmesi,
12. Zabıta Müdürlüğü' nün "Pazar Yeri Devri Ücret Tarifesi" konulu teklifinin görüşülmesi,
13. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' nün "Tahsis" konulu teklifinin görüşülmesi,
14. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' nün "Paşaalanı Mahallesi, 9511 Ada, 1 Parsele Ait 1/1000 Uygulama İmar Planı" konulu teklifinin görüşülmesi,
15. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' nün "Yol Boyu Ticaret Teşekkülü" konulu teklifinin görüşülmesi,
16. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' nün "Akaryakıt ve LPG Servis İstasyonu Alanı, Ticaret + Turizm Alanı (TİCT) Amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı" konulu teklifinin görüşülmesi,
17. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' nün "Kamulaştırma" konulu teklifinin görüşülmesi,
18. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' nün "5 Yıllık İmar İstimlak Programı İlavesi" konulu teklifinin görüşülmesi.PDF BAĞLANTISI : Mart 2021 Meclis Gündemi