02/03/2020

MART 2020 MECLİS GÜNDEMİ

Karesi Belediye Meclisi; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereği, 2’nci Seçim Dönemi, 2’inci Toplantı Yılına ait Mart Ayı olağan toplantısını aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 02 Mart 2020 Pazartesi günü saat 19:00' da Belediye Hizmet Binası 7. Katında bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

A- Yoklama ve Açılış
B- Toplantıya katılmayan üyelerin mazeret dilekçelerinin görüşülmesi ve oylanması.
C- 03/02/2020 tarihli toplantı tutanaklarının okunması ve oylanması.
D- Başkan ve Meclis Üyelerince gündeme ilave edilmesi istenen tekliflerin görüşülmesi.

GÜNDEM :
İLGİLİ KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR
1. İmar Komisyonu' nun "Paşaalanı Mahallesi 9336-9664 Ada ve Tescil Harici Alan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
2. İmar Komisyonu' nun "2. Sakarya Mahallesi 8740 Ada 2 Parsel, 8741 Ada 1 Parsel ve 8744 Ada 2, 3 Parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" konulu teklifinin görüşülüp, oylanması,
3. İmar Komisyonu' nun "Toygar Mahallesi 10646 Ada 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" konulu teklifinin görüşülüp, oylanması,
4. İmar Komisyonu' nun "Paşaalanı Mahallesi 9339 Ada 2, 5, 6 Parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" konulu teklifinin görüşülüp, oylanması,
5. İmar Komisyonu' nun ve "Paşaalanı Mahallesi 9306 Ada 1, 2, 3 Parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" konulu teklifinin görüşülüp, oylanması,
6. İmar Komisyonu ile Temel Haklar ve Hukuk Komisyonu' nun "Kiralama" konulu teklifinin görüşülüp, oylanması,
7. Temel Haklar ve Hukuk Komisyonu' nun "Yönetmelik Değişikliği" konulu teklifinin görüşülüp, oylanması,
8. Tarife Komisyonu' nun "Ücret Tarifesi Değişikliği" konulu teklifinin görüşülüp, oylanması,

MÜDÜRLÜKLERDEN GELEN EVRAKLAR
9. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' nün "Atatürk Mahallesi 8237 Ada 2 Parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" konulu teklifinin görüşülüp, oylanması,
10. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' nün "Toygar Mahallesi 10648 Ada 6, 7, 8, 9 Parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" konulu teklifinin görüşülüp, oylanması,
11. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' nün "5 Yıllık İmar İstimlak Programı" konulu teklifinin görüşülüp, oylanması,
12. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' nün "Satış" konulu teklifinin görüşülüp, oylanması,
13. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' nün "Tahsis" konulu teklifinin görüşülüp, oylanması,
14. Mali Hizmetler Müdürlüğü' nün "Güneş Enerji Sistemi" konulu teklifinin görüşülüp, oylanması.

PDF BAĞLANTISI : Mart 2020 Meclis Gündemi