17/03/2020

Maltepe Mahallesi Benzinlik Projesi

Maltepe Mahallesi Benzinlik Projesi Maltepe Mahallesi sınırları içerisinde kalan ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanılan 50 metrelik çevre yolu üzerinde bulunan, mülkiyeti Belediyemize ait yaklaşık 4.600 m2 alanda düşünülen projemiz bir adet benzin ve servis istasyonu ve bir adet 1000 m2 üzerinde kapalı alana sahip ticaret biriminden oluşacak şekilde projelendirilmiştr. 1/5000 Nazım İmar Planları Balıkesr Büyükşehir Belediyesince onaylanmış olup 1/1000 Uygulama İmar Planları da Karesi Belediye Meclisince 01.12.2020 tarihnde onaylanmış ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin onayına sunulmuştur.