Duyurular

KARESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Fen İşleri MüdürlüğüBeton Parke Yeni Yol Yapım ve Tamirat İşi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 19. Maddesine göre Açık İhale usulü ile ihale edilecektir.İhale Kayıt No: 2021/100507İhale Tarihi : 24.03.2021İhale Saati : 11:00 BETON PARKE YENİ YOL YAPIM VE TAMİRAT KARESİ B...
26/02/2021 DEVAMINI OKU
12 Kalem Beton Parke,Beton Bordür,Yağmur Oluk Taşı ve Muhtelif ebatlarda Taş Alım İşi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 19. Maddesine göre Açık İhale usulü ile ihale edilecektir.İhale Kayıt No: 2021/93941İhale Tarihi : 19.03.2021İhale Saati : 11:00 12 KALEM BETON PARKE,BETON BORDÜR,YAĞMUR OLUK...
25/02/2021 DEVAMINI OKU
Balıkesir İli, Karesi İlçesi, Üçpınar Mahallesi Üçpınar Tümülüsü III. Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı 23.02.2021 - 24.03.2021 (başlangıç ve bitiş günleri de dahil olmak üzere) tarihleri arasında, bir ay süreyle (30 gün) yayınlanacak olup, olası itir...
23/02/2021 DEVAMINI OKU
Balıkesir İli, Karesi İlçesi, Toygar Mahallesi, Muhtelif Adalar Arasında Kalan Tescilsiz Alana ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 23.02.2021 - 24.03.2021 (başlangıç ve bitiş günleri de dahil olmak üzere) tarihleri arasında, bir ay süreyle (30 gün) yayınlanacak olup, olası itirazlar...
23/02/2021 DEVAMINI OKU
Balıkesir İli, Karesi İlçesi, Toygar Mahallesi 10349 Ada 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 12.02.2021 - 13.03.2021 (başlangıç ve bitiş günleri de dahil olmak üzere) tarihleri arasında, bir ay süreyle (30 gün) yayınlanacak olup, olası itirazlar Karesi Belediye Başkanlığı'na yapılab...
12/02/2021 DEVAMINI OKU
5 KALEM TAŞ TOZU (KIRMA),MEKANİK KIRMA TAŞ,TEMEL MALZEME VE ALT TEMEL MALZEME ALIM İŞİKARESİ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ5 KALEM TAŞ TOZU (KIRMA),MEKANİK KIRMA TAŞ,TEMEL MALZEME VE ALT TEMEL MALZEME ALIM İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile i...
12/02/2021 DEVAMINI OKU
Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda; ihale tarihi, ihale saati, mahallesi, adası, parseli, yüzölçümü, kira süresi, ne için kullanılacağı,kira rayiç değeri, geçici teminat tutarı, kati teminat tutarı belirtilen parseller 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre şartname esasları dahil...
09/02/2021 DEVAMINI OKU
Karesi Belediye Meclisi; 5393 Sayılı Belediye Kanunu' nun 20. ve 21. Maddeleri gereği, 2’nci Seçim Dönemi, 3’üncü Toplantı Yılına ait Şubat Ayı olağan toplantısını aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 02 Şubat 2021 Salı günü saat 18:00' de Karesi AVM.' de bulunan Toplantı ve Nikah Salon...
30/01/2021 DEVAMINI OKU
Balıkesir İli, Karesi İlçesi, Paşaalanı Mahallesi II. Ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı 29.01.2021 -28.02.2021 (başlangıç ve bitiş günleri de dahil olmak üzere) tarihleri arasında, bir ay süreyle (30 gün) yayınlanacak olup, olası itirazlar Karesi...
28/01/2021 DEVAMINI OKU
KARESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRALAMA İLANINiteliği, Türü, Miktarı:-Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği uyarınca ambalaj atıklarının evsel nitelikli atıklardan ayrı toplanması, taşınması, ayrıştırılması ve değerlendirilmesi işi;İşin Yapılacağı Yer: Balıkesir İli, Karesi Belediyesi İlçe...
13/01/2021 DEVAMINI OKU