Duyurular

"Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda; ihale tarihi, ihale saati, mahallesi,cinsi, adası, parseli, yüzölçümü, hisse oranı, satış rayiç değeri ve geçici teminat tutarı belirtilen parseller 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre şartname esasları dahilinde açık teklif usulü artırma sur...
10/06/2024 DEVAMINI OKU
Karesi Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunu' nun 20 ve 21. maddeleri gereği, 3’üncü Seçim Dönemi, 1’ inci Toplantı Yılına ait Haziran Ayı olağan toplantısını aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 04 Haziran 2024 Salı günü saat 18:00' da Belediye Hizmet Binasında bulunan Meclis Topl...
31/05/2024 DEVAMINI OKU
Karesi Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunu' nun 20 ve 21. maddeleri gereği, 3’ üncü Seçim Dönemi, 1’ inci Toplantı Yılına ait Mayıs Ayı olağan toplantısını aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 02 Mayıs 2024 Perşembe günü saat 18:00' da Belediye Hizmet Binasında bulunan Meclis Toplan...
30/04/2024 DEVAMINI OKU
Karesi Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunu' nun 20 ve 21. maddeleri gereği, 3’üncü Seçim Dönemi, 1’ inci Toplantı Yılına ait Nisan Ayı olağan toplantısını aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 07 Nisan 2024 Pazar günü saat 14:00' te Belediye Hizmet Binası zemin katta bulunan Meclis To...
05/04/2024 DEVAMINI OKU
KIRMA TAŞ MALZEME ALIM İŞİ  KARESİ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KIRMA TAŞ MALZEME ALIM İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgi...
29/02/2024 DEVAMINI OKU
BETON PARKE VE BETON BORDÜR TAŞI ALIM İŞİ  KARESİ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BETON PARKE VE BETON BORDÜR TAŞI ALIM İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İh...
29/02/2024 DEVAMINI OKU
Karesi Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunu' nun 20 ve 21. maddeleri gereği, 2’ nci Seçim Dönemi, 5’ inci Toplantı Yılına ait Şubat Ayı olağan toplantısını aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 01 Şubat 2024 Perşembe günü saat 18:00' de Mirzabey Mahallesinde bulunan Yeni Beled...
30/01/2024 DEVAMINI OKU
Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliğine göre asansörlerin sağlık ve güvenliği tehdit etmeyecek şekilde kullanımlarını sağlamak üzere; Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliğinin 34. Maddesinin 1. Fıkrasında “Bina sorumlusu, asansörün güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere yılda en az b...
23/01/2024 DEVAMINI OKU
Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliğinin 10. Maddesinin 2. Fıkrası uyarınca uygulanacak Periyodik Kontrol Hizmet Bedeli her yıl Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında arttırılır.   Bu nedenle, 25/11/2023 tarihli ve 32380 sayılı Resmi Gazete’de yayımla...
23/01/2024 DEVAMINI OKU