Duyurular

Balıkesir İli, Karesi İlçesi Paşaalanı Mahallesi 13212 ada 2 parsel ve 13484 ada 1 parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, 01.03.2024 - 30.03.2024 (başlangıç ve bitiş günleri de dahil olmak üzere) tarihleri arasında, bir ay süreyle (30 gün) yayınlanacak olup, olası itirazlar...
01/03/2024 DEVAMINI OKU
KIRMA TAŞ MALZEME ALIM İŞİ  KARESİ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KIRMA TAŞ MALZEME ALIM İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgi...
29/02/2024 DEVAMINI OKU
BETON PARKE VE BETON BORDÜR TAŞI ALIM İŞİ  KARESİ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BETON PARKE VE BETON BORDÜR TAŞI ALIM İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İh...
29/02/2024 DEVAMINI OKU
Balıkesir İli Karesi İlçesi, Tatlıpınar Mahallesi, 153 ada 146 parsel için hazırlanan Güneş Enerjisi Santrali (GES) Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İlave-Değişikliği, 27.02.2024 - 27.03.2024 (başlangıç ve bitiş günleri de dahil olmak üzere) tarihleri arasında, bir ay süreyle (30 gün) ya...
27/02/2024 DEVAMINI OKU
Tatlıpınar Mahallesi, 148 Ada, 24 Parsel için hazırlanan "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı (Rüzgar Enerji Santrali+ Güneş Enerji Santrali)" amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı, 27.02.2024 - 27.03.2024 (başlangıç ve bitiş günleri de dahil olmak üzere) tarihleri aras...
27/02/2024 DEVAMINI OKU
Karesi Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunu' nun 20 ve 21. maddeleri gereği, 2’ nci Seçim Dönemi, 5’ inci Toplantı Yılına ait Şubat Ayı olağan toplantısını aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 01 Şubat 2024 Perşembe günü saat 18:00' de Mirzabey Mahallesinde bulunan Yeni Beled...
30/01/2024 DEVAMINI OKU
Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliğine göre asansörlerin sağlık ve güvenliği tehdit etmeyecek şekilde kullanımlarını sağlamak üzere; Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliğinin 34. Maddesinin 1. Fıkrasında “Bina sorumlusu, asansörün güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere yılda en az b...
23/01/2024 DEVAMINI OKU
Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliğinin 10. Maddesinin 2. Fıkrası uyarınca uygulanacak Periyodik Kontrol Hizmet Bedeli her yıl Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında arttırılır.   Bu nedenle, 25/11/2023 tarihli ve 32380 sayılı Resmi Gazete’de yayımla...
23/01/2024 DEVAMINI OKU
Balıkesir İli, Karesi İlçesi, Adnan Menderes Mahallesi 11485 Ada 5 Parsel ve Çevresi 1/1000 İlave Uygulama İmar Planı, 22.01.2024 - 20.02.2024 (başlangıç ve bitiş günleri de dahil olmak üzere) tarihleri arasında, bir ay süreyle (30 gün) yayınlanacak olup, olası itirazlar Karesi Belediye Başkanlığ...
22/01/2024 DEVAMINI OKU
Balıkesir İli, Karesi İlçesi, Paşaalanı Mahallesi 18-02 Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, 22.01.2024 - 20.02.2024 (başlangıç ve bitiş günleri de dahil olmak üzere) tarihleri arasında, bir ay süreyle (30 gün) yayınlanacak olup, olası itirazlar Karesi Belediye Başkanlığı'na y...
22/01/2024 DEVAMINI OKU