Kapat
Karesi Belediyesi
Kapat
 
 
 
 
 

KUZEY-BATI KARESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UİP PLAN HÜKÜMLERİ DEĞİŞİKLİĞİ

Balıkesir İli, Karesi İlçe Belediyesi sınırları içinde daha önce onaylı ve yürürlükte bulunan Kuzey-Batı Karesi Gelişme Bölgesi 1/1000 ölçekli Revizyon İlave Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri'nde değişiklik yapılması amacıyla hazırlanan Plan İşlem Numarası (PIN) 26875,5 olan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri Değişikliği'nin, 19.11.2019 - 18.12.2019 (başlangıç ve bitiş günleri de dahil olmak üzere) tarihleri arasında, bir ay süreyle (30 gün) yayınlanacak olup, olası itirazlar Karesi Belediye Başkanlığı'na yapılabilir.DOSYALAR :Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclis KararıPlan Değişikliği RaporuPlan Hükümleri Değişikliği Paftası 1Plan Hükümleri Değişikliği Paftası 2...

KARESİ İLÇESİ 154 KV TATLIPINAR RES - BALIKESİR OSB E.İ.H 1/1000 ÖLÇEKLİ UİP DEĞİŞİKLİĞİ

Balıkesir İli Karesi İlçesi 1/1000 ölçekli mer'i uygulama imar planı sınırlan içerisinde, enerji iletim hattı güzergahı altında kalan alanlara, pilon (direk) yerlerinin tadil edilmesi ile enerji iletim hattının işlenmesi amacıyla hazırlanan Plan İşlem Numarası (PİN) UİP 26874,31 olan 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Değişikliği, 12.11.2019 - 11.12.2019 (başlangıç ve bitiş günleri de dahil olmak üzere) tarihleri arasında, bir ay süreyle (30 gün) yayınlanacak olup, olası itirazlar Karesi Belediye Başkanlığı'na yapılabilir.DOSYALAR :Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclis KararıPlan Açıklama Raporu19c07d3b...

KUVA-İ MİLLİYE MAH. 12603 ADA 1/1000 ÖLÇEKLİ UİP DEĞİŞİKLİĞİ

Balıkesir İli Karesi İlçesi Kuva-i Milliye Mahallesi 12603 Ada 5, 6 ve 7 parseller için hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği (UİP-26874,28), 01.11.2019 - 30.11.2019 (başlangıç ve bitiş günleri de dahil olmak üzere) tarihleri arasında, bir ay süreyle (30 gün) yayınlanacak olup, olası itirazlar Karesi Belediye Başkanlığı'na yapılabilir. DOSYALAR :Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclis KararıPlan Açıklama Raporu19C08D4A Pafta...

KUVA-İ MİLLİYE MAH. 12404 ADA 1/1000 ÖLÇEKLİ UİP DEĞİŞİKLİĞİ

Balıkesir İli Karesi İlçesi Kuva-i Milliye Mahallesi 12404 Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 9, 10 ve 11 parseller için hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği (UİP-26874,29), 01.11.2019 - 30.11.2019 (başlangıç ve bitiş günleri de dahil olmak üzere) tarihleri arasında, bir ay süreyle (30 gün) yayınlanacak olup, olası itirazlar Karesi Belediye Başkanlığı'na yapılabilir. DOSYALAR :Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclis KararıPlan Açıklama Raporu19C07C3A Pafta...

KUVA-İ MİLLİYE MAH. 12449 ADA 1/1000 ÖLÇEKLİ UİP DEĞİŞİKLİĞİ

Balıkesir İli Karesi İlçesi Kuva-i Milliye Mahallesi 12449 ada 1-2-3-4-5-6-7-8 parseller için hazırlanan 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Değişikliği (UİP-26874,30), 01.11.2019 - 30.11.2019 (başlangıç ve bitiş günleri de dahil olmak üzere) tarihleri arasında, bir ay süreyle (30 gün) yayınlanacak olup, olası itirazlar Karesi Belediye Başkanlığı'na yapılabilir.DOSYALAR :Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclis KararıPlan Açıklama RaporuPlan Değişikliği Paftası ...

KASIM 2019 MECLİS GÜNDEMİ

KASIM 2019 MECLİS GÜNDEMİ
Karesi Belediye Meclisi; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereği, 2’nci Seçim Dönemi, 1’inci Toplantı Yılına ait Kasım Ayı olağan toplantısını aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 01 Kasım 2019 Cuma günü saat 19:00' da Belediye Hizmet Binası 7. Katında bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapacaktır.Kamuoyuna duyurulur.A- Yoklama ve AçılışB- Toplantıya katılmayan üyelerin mazeret dilekçelerinin görüşülmesi ve oylanması. C- 02/10/2019 tarih ve 15/10/2019 tarihli toplantı tutanaklarının okunması ve oylanması. D- Başkan ve Meclis Üyelerince gündeme ilave edilmesi istenen tekliflerin görüşülmesi. GÜNDEM : İLGİLİ KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR 1. Temel Haklar ve Hukuk Komisyonu' nun "Çocuklara Yönelik Cinsel İstismarın Önle...

OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI

OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI
Karesi Belediye Meclisi; 5393 Sayılı Belediye Kanunu' nun 20. Maddesi gereğince aşağıdaki olağanüstü gündem maddesini görüşmek üzere 15.10.2019 Salı günü saat 17:00' da Belediye Hizmet Binası 7. katında bulunan "Belediye Meclis Toplantı Salonunda" olağanüstü toplantısını yapacaktır.Kamuoyuna duyurulur.A- Yoklama ve Açılış.B- Toplantıya katılmayan üyelerin mazeret dilekçelerinin görüşülmesi ve oylanması.OLAĞANÜSTÜ GÜNCEM1- "BarışPınarıHarekatı'nı Destekliyoruz" konulu önergenin görüşülmesi.PDF BAĞLANTISI...

KARESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN SATIŞ İHALE İLANI

KARESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN SATIŞ İHALE İLANI
Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda; ihale tarihi, ihale saati, mahallesi,cinsi, paftası, adası, parseli, yüzölçümü, hisse oranı, satış rayiç değeri ve geçici teminat tutarı belirtilen parseller 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre şartname esasları dahilinde açık teklif usulü artırma sureti ile satış ihalesi yapılacaktır.DOSYALAR :Örnek ŞartnameÇaypınar İhale ListesiÇaypınar KrokiNaipli İhale ListesiNaipli Krokiİbirler İhale Listesiİbirler KrokiKalaycılar İhale ListesiKalaycılar KrokiKöteyli İhale ListesiKöteyli KrokiBakacak İhale ListesiBakacak Kroki...

EKİM 2019 MECLİS GÜNDEMİ

EKİM 2019 MECLİS GÜNDEMİ
Karesi Belediye Meclisi; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereği, 2’nci Seçim Dönemi, 1’inci Toplantı Yılına ait Ekim Ayı olağan toplantısını aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 02 Ekim 2019 Çarşamba günü saat 19:00' da Belediye Hizmet Binası 7. Katında bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapacaktır.Kamuoyuna duyurulur.A- Yoklama ve AçılışB- Toplantıya katılmayan üyelerin mazeret dilekçelerinin görüşülmesi ve oylanması.C- 03/09/2019 tarihli toplantı tutanaklarının okunması ve oylanması.D- Başkan ve Meclis Üyelerince gündeme ilave edilmesi istenen tekliflerin görüşülmesi.GÜNDEM :İLGİLİ KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR1. Temel Haklar ve Hukuk Komisyonu' nun "Çocuklara Yönelik Cinsel İstismarın Önlenmesi" konulu raporun...
BAŞKAN DİNÇER ORKAN
“Hedefimiz; yaşam standartları yüksek, kişilikli ve kimlikli bir Karesi
 
E-Belediye
 
Nöbetçi Eczaneler
 
Duyurular
 
E-İmar
 
Karesi Rehberi
 
İhale Bilgileri (D.T.)