01/11/2023

KASIM 2023 MECLİS GÜNDEMİ

KASIM 2023 MECLİS GÜNDEMİ Karesi Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunu' nun 20 ve 21. maddeleri gereği, 2’ nci Seçim Dönemi, 5’ inci Toplantı Yılına ait Kasım Ayı olağan toplantısını aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 02 Kasım 2023 Perşembe günü saat 19:00' da Belediye Hizmet Binası 7. Katında bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

A- Yoklama ve Açılış
B- Toplantıya katılmayan üyelerin mazeret dilekçelerinin görüşülmesi ve oylanması.
C- 05/10/2023 tarihli toplantıya ait tutanakların okunması ve oylanması.
D- Başkan ve Meclis Üyelerince gündeme ilave edilmesi istenen tekliflerin görüşülmesi.

GÜNDEM :

İLGİLİ KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR
1. Temel Haklar ve Hukuk Komisyonunun "Alparslan Türkeş İsminin Meydana Verilmesi" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
2. İmar Komisyonunun "18-02 Uygulama Bölgesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
3. İmar Komisyonunun "Tatlıpınar Mevkii RES ve GES 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı İlave Değişikliği" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
4. İmar Komisyonunun “Yaylabayır Mahallesi Resmi Yol Talebi” konulu raporunun görüşülüp, oylanması.

MÜDÜRLÜKLERDEN GELEN EVRAKLAR
5. Destek Hizmetleri Müdürlüğünün “Elektrikli Araç Alımı” konulu teklifinin görüşülüp, oylanması,
6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün “Karesi İlçesi, Karesi Mahallesi 8641 Ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Parsellere Ait 1/1000 UİP Değişikliği Hk.” konulu teklifinin görüşülüp, oylanması,
7. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün “Tatlıpınar Mahallesi 148 Ada 24 Parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi” konulu teklifinin görüşülüp, oylanması,
8. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün “Adnan Menderes Mahallesi 11485 Ada 5 Nolu Parsel ve Çevresine Ait 1/1000 Ölçekli İlave UİP Teklifi” konulu teklifinin görüşülüp, oylanması,
9. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün “Karesi İlçesi, Merkez Karesi 1/1000 Ölçekli Revizyon İlave UİP Plan Hükümleri Değişikliği İtirazları” konulu teklifinin görüşülüp, oylanması,
10. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün “Karesi İlçesi, Kuzey-Batı Karesi Gelişme Bölgesi 1/1000 Ölçekli Revizyon İlave UİP Plan Hükümleri Değişikliği İtirazları” konulu teklifinin görüşülüp, oylanması.