28/10/2022

KASIM 2022 MECLİS GÜNDEMİ

KASIM 2022 MECLİS GÜNDEMİ Karesi Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunu' nun 20 ve 21. maddeleri gereği, 2’ nci Seçim Dönemi, 4’ üncü Toplantı Yılına ait Kasım Ayı olağan toplantısını aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 01 Kasım 2022 Salı günü saat 19:00' da Belediye Hizmet Binası 7. Katında bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.


A- Yoklama ve Açılış
B- Toplantıya katılmayan üyelerin mazeret dilekçelerinin görüşülmesi ve oylanması.
C- 04/10/2022 ve 10/10/2022 tarihli toplantı tutanaklarının okunması ve oylanması.
D- Başkan ve Meclis Üyelerince gündeme ilave edilmesi istenen tekliflerin görüşülmesi.


GÜNDEM :

İLGİLİ KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR
1. Temel Haklar ve Hukuk Komisyonunun "Karesi İlçesi Sınırları İçerisinde Faaliyet Gösteren Atık Toplayıcılarının Çalışma Usul ve Esaslarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
2. İmar Komisyonunun "Şamlı Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı İtirazları" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
3. İmar Komisyonunun "Kocaavşar Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı İtirazları" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
4. İmar Komisyonunun "Paşaalanı Mahallesi 13352 Ada 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" ortak konulu raporlarının görüşülüp, oylanması,
5. İmar Komisyonunun "Naipli Mahallesi 142 Ada 1 Parsel ve 154 Ada 4 Parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı" konulu raporunun görüşülüp, oylanması.

MÜDÜRLÜKLERDEN GELEN EVRAKLAR
6. Mali Hizmetler Müdürlüğünün "29 Kalem Beton Parke ve Yeni Yol Tamirat Yapım İşi" konulu teklifinin görüşülüp, oylanması.