28/10/2021

KASIM 2021 MECLİS GÜNDEMİ

KASIM 2021 MECLİS GÜNDEMİ Karesi Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunu' nun 20. ve 21. Maddeleri gereği, 2’ nci Seçim Dönemi, 3’ üncü Toplantı Yılına ait Kasım Ayı olağan toplantısını aşağıdaki gündem maddelerini
görüşmek üzere 02 Kasım 2021 Salı günü saat 19:00' da Belediye Hizmet Binası 7. Katında bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

A- Yoklama ve Açılış
B- Toplantıya katılmayan üyelerin mazeret dilekçelerinin görüşülmesi ve oylanması.
C- 04.10.2021 tarihli toplantı tutanaklarının okunması ve oylanması.
D- Başkan ve Meclis Üyelerince gündeme ilave edilmesi istenen tekliflerin görüşülmesi.

GÜNDEM :

İLGİLİ KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR

1. İmar Komisyonu' nun "18-02 Uygulama Bölgesi Uygulama İmar Planı – Plan Hükümleri Değişikliği" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
2. İmar Komisyonu' nun "Kavaklı Mahallesi, 112 Ada, 22 Parsel ve 113 Ada, 20 Parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
3. İmar Komisyonu' nun "2. Sakarya Mahallesi, 11843 – 11864 Ada Dahil Arada Kalan Bütün Adalar ve Çevresi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
4. İmar Komisyonu' nun "Yeniköy Mahallesi, 3781 – 3813 Parseller 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
5. İmar Komisyonu' nun "Kocaavşar Mahallesi Uygulama İmar Planı" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
6. İmar Komisyonu' nun "Şamlı Mahallesi Uygulama İmar Planı" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
7. Temel Haklar ve Hukuk Komisyonu ile İmar Komisyonu' nun "13 Adet Taşınmaz Satış/Kiralama Yetkisi Verilmesi" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
8. İmar Komisyonu' nun "Ziyaretli Mahallesi Uygulama İmar Planı" konulu raporunun görüşülüp, oylanması.

MÜDÜRLÜKLERDEN GELEN EVRAKLAR
9. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' nün "Parka İsim Verilmesi" konulu teklifinin görüşülmesi.

PDF BAĞLANTISI : Kasım 2021 Meclis Gündemi