31/10/2020

KASIM 2020 MECLİS GÜNDEMİ

KASIM 2020 MECLİS GÜNDEMİ Karesi Belediye Meclisi; 5393 Sayılı Belediye Kanunu' nun 20. ve 21. Maddeleri gereği, 2’nci Seçim Dönemi, 2’inci Toplantı Yılına ait Kasım Ayı olağan toplantısını aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 02 Kasım 2020 Pazartesi günü saat 19:00' da Karesi AVM.' de bulunan Toplantı ve Nikah Salonunda yapacaktır
.
Kamuoyuna duyurulur.

A- Yoklama ve Açılış
B- Toplantıya katılmayan üyelerin mazeret dilekçelerinin görüşülmesi ve oylanması.
C- 01.10.2020 tarihli toplantı tutanaklarının okunması ve oylanması.
D- Başkan ve Meclis Üyelerince gündeme ilave edilmesi istenen tekliflerin görüşülmesi.

GÜNDEM :

İLGİLİ KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR
1. İmar Komisyonu' nun "Paşaalanı Mahallesi 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
2. İmar Komisyonu' nun "Yenimahalle Mahallesi Muhtelif Parseller Uygulama İmar Planı Değişikliği" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
3. İmar Komisyonu' nun "7577 Ada, 8 ve 9 Parsel Yol Boyu Ticaret Teşekkülü Talebi" konulu raporunun görüşülüp, oylanması.

MÜDÜRLÜKLERDEN GELEN EVRAKLAR
4. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' nün "2942/30 Madde (Tatlıpınar RES.)" konulu teklifinin görüşülmesi,
5. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' nün "Satış" konulu teklifinin görüşülmesi,
6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' nün "Tahsis" konulu teklifinin görüşülmesi,
7. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' nün "Karesi İlçesi Üçpınar Tümülüsü 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı" konulu teklifinin görüşülmesi,
8. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' nün "Kuzeybatı Karesi Gelişme Bölgesi Toygar Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" konulu teklifinin görüşülmesi,
9. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' nün "Güncelleme Çalışmaları (Bilirkişi Seçimi)" konulu teklifinin görüşülmesi.

PDF BAĞLANTISI : Kasım 2020 Meclis Gündemi