26/10/2023

KARESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN SATIŞ İHALE İLANI

KARESİ  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN SATIŞ İHALE İLANI Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda; ihale tarihi, ihale saati, mahallesi,cinsi, adası, parseli, yüzölçümü, hisse oranı, satış rayiç değeri ve geçici teminat tutarı belirtilen parseller 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre şartname esasları dahilinde açık teklif usulü artırma sureti ile satış ihalesi yapılacaktır.

1-İdarenin
Adı KARESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Adresi Eskikuyumcular Mah.Yeşilyol Sokak No:5 10100 Karesi / BALIKESİR
Telefon numarası 0-266- 2430400-2202
Faks numarası 0-266- 2436709

2- İhale Konusu
a) Niteliği, türü ve miktarı Mülkiyeti Karesi Belediyesine ait aşağıda belirtilen taşınmazların satışı
b) Yeri Aşağıda belirtilen mahallelerdeki taşınmazlar

3-İhalenin
a) Yapılacağı yer Karesi Belediyesi Toplantı ve Nikah Salonu (Karesi AVM) 1. Kat İhale Odasında komisyon huzurunda yapılacaktır.
b) Tarihi ve Saati Aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler;
İsteklilerin aşağıda sayılan belgeleri başvuru dosyalarında sunmaları gerekir:
a) Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
b) Geçici Teminat Belgesi, (Makbuz)
c) Belediyemize borcu olup olmadığına dair belge; Karesi belediyesine borcu olmadığına dair belge Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınmış olacaktır. (İhale ilan tarihinden sonra alınmış olmalı).
d) İkametgah İlmühaberi,
e) Tüzel kişiler için ticari sicil gazetesi, yetki belgesi ve yetkililere ait imza sirküleri
f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişinin noterden onaylı vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi,
g) İsteklinin Kooperatif , Dernek, Oda, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde tüzel kişilerini kanıtlayıcı belge ile temsile yetkili kişilerin Noter tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri sunmaları gerekmektedir.
5- İhale ile ilgili her türlü vergi, resmi harç ve masraflar istekliye aittir.
6- İhaleye katılabilmek için; ilgililer istenilen belgeleri 07.11.2023 Salı günü saat 17:30'a kadar İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.
7- İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.

NOT: Gayrimenkullere ait bedellerin tamamı peşin olarak Belediyemiz veznesinden veya TR86 0001 0000 4567 9490 8350 01 IBAN nolu T.C. Ziraat Bankası Balıkesir Merkez Şubesi hesabımıza ödenecek olup, ödeme yapıldığına dair makbuzlar İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne teslim edilecektir. Satış bedellerinin ödenmesinin ardından tapu tescili yapılacaktır.

DOSYA :
İhale İlanı PDF Dosyası

İHALE BAŞVURULARI 07.11.2023 SALI GÜNÜ SAAT 17:30 KADAR YAPILABİLECEKTİR

İHALE SIRA NO İHALE
TARİHİ
İHALE SAATİ MAHALLE ADA NO PARSEL NO YÜZÖLÇÜMÜ (m2) BLOK NO CİNSİ HİSSE
ORANI
İMAR DURUMU GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI (TL) SATIŞ RAYİÇ DEĞERİ (TL)
1 08.11.2023 10:00 AKTARMA 127 4 465,91 - ARSA TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  ₺11.880,00 ₺396.000,00
2 08.11.2023 10:05 AKTARMA 127 5 340,20 - ARSA TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  ₺8.700,00 ₺290.000,00
3 08.11.2023 10:10 ALACABAYIR 108 22 1.512,17 - ARSA TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  ₺18.150,00 ₺605.000,00
4 08.11.2023 10:15 ALACABAYIR 108 23 1.962,50 - ARSA TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  ₺23.550,00 ₺785.000,00
5 08.11.2023 10:20 ALACABAYIR 108 24 1.984,81 - ARSA TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  ₺23.820,00 ₺794.000,00
6 08.11.2023 10:25 BÜYÜK PINAR 140 1 489,34 - ARSA TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  ₺7.350,00 ₺245.000,00
7 08.11.2023 10:30 BÜYÜK PINAR 140 2 494,79 - ARSA TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  ₺7.440,00 ₺248.000,00
8 08.11.2023 10:35 BÜYÜK PINAR 140 7 376,51 - ARSA TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  ₺5.640,00 ₺188.000,00
9 08.11.2023 10:40 DÜZOBA 103 3 495,49 - ARSA TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  ₺5.940,00 ₺198.000,00
10 08.11.2023 10:45 DÜZOBA 112 564 1.429,55 - ARSA TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  ₺17.160,00 ₺572.000,00
11 08.11.2023 10:50 DÜZOBA 112 565 1.336,30 - ARSA TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  ₺16.050,00 ₺535.000,00
12 08.11.2023 10:55 DÜZOBA 112 566 1.413,75 - ARSA TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  ₺17.010,00 ₺567.000,00
13 08.11.2023 11:00 DÜZOBA 112 567 1.633,10 - ARSA TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  ₺19.590,00 ₺653.000,00
14 08.11.2023 11:05 DÜZOBA 112 568 1.256,64 - ARSA TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  ₺15.090,00 ₺503.000,00
15 08.11.2023 11:10 DÜZOBA 112 569 1.320,36 - ARSA TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  ₺15.840,00 ₺528.000,00
16 08.11.2023 11:15 DÜZOBA 112 570 1.207,81 - ARSA TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  ₺14.490,00 ₺483.000,00
17 08.11.2023 11:20 DÜZOBA 113 17 358,92 - ARSA TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  ₺4.305,00 ₺143.500,00
18 08.11.2023 11:25 DÜZOBA 113 18 314,89 - ARSA TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  ₺3.780,00 ₺126.000,00
19 08.11.2023 11:30 DÜZOBA 116 49 798,59 - ARSA TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  ₺9.600,00 ₺320.000,00
20 08.11.2023 11:35 FETHİYE - 664 487,37 - ARSA TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  ₺10.965,00 ₺365.500,00
21 08.11.2023 11:40 FETHİYE - 665 601,45 - ARSA TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  ₺13.530,00 ₺451.000,00
22 08.11.2023 11:45 FETHİYE - 666 431,19 - ARSA TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  ₺9.705,00 ₺323.500,00
23 08.11.2023 11:50 FETHİYE - 667 455,55 - ARSA TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  ₺10.260,00 ₺342.000,00
24 08.11.2023 11:55 İBİRLER 104 2 1.019,82 - ARSA TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  ₺27.540,00 ₺918.000,00
25 08.11.2023 14:00 KALAYCILAR 104 10 799,90 - ARSA TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  ₺60.000,00 ₺2.000.000,00
26 08.11.2023 14:05 KALAYCILAR 104 11 800,10 - ARSA TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  ₺60.000,00 ₺2.000.000,00
27 08.11.2023 14:10 KALAYCILAR 104 12 799,90 - ARSA TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  ₺60.000,00 ₺2.000.000,00
28 08.11.2023 14:15 KALAYCILAR 104 13 800,04 - ARSA TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  ₺60.000,00 ₺2.000.000,00
29 08.11.2023 14:20 KALAYCILAR 104 14 800,07 - ARSA TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  ₺60.000,00 ₺2.000.000,00
30 08.11.2023 14:25 KALAYCILAR 104 15 800,08 - ARSA TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  ₺60.000,00 ₺2.000.000,00
31 08.11.2023 14:30 KALAYCILAR 104 16 800,04 - ARSA TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  ₺60.000,00 ₺2.000.000,00
32 08.11.2023 14:35 KALAYCILAR 104 17 760,01 - ARSA TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  ₺57.000,00 ₺1.900.000,00
33 08.11.2023 14:40 KALAYCILAR 104 18 759,39 - ARSA TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  ₺57.000,00 ₺1.900.000,00
34 08.11.2023 14:45 KALAYCILAR 104 9 983,90 - ARSA TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  ₺73.800,00 ₺2.460.000,00
35 08.11.2023 14:50 KALAYCILAR 105 1 754,54 - ARSA TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  ₺56.610,00 ₺1.887.000,00
36 08.11.2023 14:55 KALAYCILAR 105 2 760,06 - ARSA TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  ₺57.000,00 ₺1.900.000,00
37 08.11.2023 15:00 KALAYCILAR 105 3 799,82 - ARSA TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  ₺60.000,00 ₺2.000.000,00
38 08.11.2023 15:05 KALAYCILAR 105 4 800,09 - ARSA TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  ₺60.000,00 ₺2.000.000,00
39 08.11.2023 15:10 KALAYCILAR 105 5 800,26 - ARSA TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  ₺60.000,00 ₺2.000.000,00
40 08.11.2023 15:15 KALAYCILAR 105 6 800,43 - ARSA TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  ₺60.000,00 ₺2.000.000,00
41 08.11.2023 15:20 KALAYCILAR 105 7 759,87 - ARSA TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  ₺39.900,00 ₺1.330.000,00
42 08.11.2023 15:25 KALAYCILAR 105 8 800,13 - ARSA TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  ₺42.000,00 ₺1.400.000,00
43 08.11.2023 15:30 KALAYCILAR 105 9 800,05 - ARSA TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  ₺42.000,00 ₺1.400.000,00
44 08.11.2023 15:35 KALAYCILAR 105 10 789,05 - ARSA TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  ₺41.430,00 ₺1.381.000,00
45 08.11.2023 15:40 KALAYCILAR 105 11 966,23 - ARSA TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  ₺50.730,00 ₺1.691.000,00
46 08.11.2023 15:45 KALAYCILAR 105 12 880,26 - ARSA TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  ₺46.200,00 ₺1.540.000,00
47 08.11.2023 15:50 KALAYCILAR 105 13 879,72 - ARSA TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  ₺46.200,00 ₺1.540.000,00
48 08.11.2023 15:55 KALAYCILAR 105 14 880,07 - ARSA TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  ₺66.000,00 ₺2.200.000,00
49 08.11.2023 16:00 KALAYCILAR 105 15 879,68 - ARSA TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  ₺66.000,00 ₺2.200.000,00
50 08.11.2023 16:05 KALAYCILAR 105 16 879,66 - ARSA TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  ₺66.000,00 ₺2.200.000,00
51 08.11.2023 16:10 KALAYCILAR 105 17 879,47 - ARSA TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  ₺66.000,00 ₺2.200.000,00
52 08.11.2023 16:15 KALAYCILAR 105 18 890,96 - ARSA TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  ₺66.840,00 ₺2.228.000,00
53 08.11.2023 16:20 KALAYCILAR 112 3 800,08 - ARSA TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  ₺60.000,00 ₺2.000.000,00
54 08.11.2023 16:25 NAİPLİ 137 20 1.230,48 - ARSA TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  ₺92.280,00 ₺3.076.000,00
55 08.11.2023 16:30 NAİPLİ 137 21 1.193,22 - ARSA TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  ₺89.490,00 ₺2.983.000,00
56 08.11.2023 16:35 NAİPLİ 137 22 1.253,25 - ARSA TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  ₺93.990,00 ₺3.133.000,00
57 08.11.2023 16:40 NAİPLİ 197 39 600,14 - ARSA TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  ₺45.000,00 ₺1.500.000,00
58 09.11.2023 10:00 TOYBELEN 112 2 891,58 - ARSA TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  ₺10.710,00 ₺357.000,00
59 09.11.2023 10:05 TOYBELEN 113 3 916,78 - ARSA TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  ₺11.010,00 ₺367.000,00
60 09.11.2023 10:10 TOYBELEN 120 11 610,10 - ARSA TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  ₺7.350,00 ₺245.000,00
61 09.11.2023 10:15 TOYBELEN 120 12 720,52 - ARSA TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  ₺8.640,00 ₺288.000,00
62 09.11.2023 10:20 TOYBELEN 120 13 812,19 - ARSA TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  ₺9.750,00 ₺325.000,00
63 09.11.2023 10:25 TOYBELEN 120 14 815,21 - ARSA TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  ₺9.780,00 ₺326.000,00
64 09.11.2023 10:30 TOYBELEN 120 15 542,23 - ARSA TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  ₺6.510,00 ₺217.000,00
65 09.11.2023 10:35 TOYBELEN 120 16 552,20 - ARSA TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  ₺6.630,00 ₺221.000,00
66 09.11.2023 10:40 TOYBELEN 120 17 967,82 - ARSA TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  ₺11.610,00 ₺387.000,00
67 09.11.2023 10:45 TOYBELEN 120 18 1.037,38 - ARSA TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  ₺12.450,00 ₺415.000,00
68 09.11.2023 10:50 TOYBELEN 120 19 1.001,98 - ARSA TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  ₺12.030,00 ₺401.000,00
69 09.11.2023 10:55 TOYBELEN 137 1 1.207,47 - ARSA TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  ₺14.490,00 ₺483.000,00
70 09.11.2023 11:00 TURPLU 155 387 381,74 - ARSA TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  ₺10.320,00 ₺344.000,00
71 09.11.2023 11:05 TURPLU 155 388 386,62 - ARSA TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  ₺10.440,00 ₺348.000,00
72 09.11.2023 11:10 TURPLU 155 389 388,00 - ARSA TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  ₺10.500,00 ₺350.000,00
73 09.11.2023 11:15 TURPLU 155 390 491,18 - ARSA TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  ₺13.260,00 ₺442.000,00
74 09.11.2023 11:20 YAYLACIK 118 52 249,00 - ARSA TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  ₺3.000,00 ₺100.000,00
75 09.11.2023 11:25 YAYLACIK 118 53 376,46 - ARSA TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  ₺4.530,00 ₺151.000,00
76 09.11.2023 11:30 YAYLACIK 118 54 509,10 - ARSA TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  ₺6.120,00 ₺204.000,00
77 09.11.2023 11:35 YAYLACIK 118 55 786,29 - ARSA TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  ₺9.450,00 ₺315.000,00
78 09.11.2023 11:40 YENİCE İSKENDER 116 10 547,31 - ARSA TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  ₺6.570,00 ₺219.000,00
79 09.11.2023 11:45 YENİCE İSKENDER 116 11 558,83 - ARSA TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  ₺6.720,00 ₺224.000,00
80 09.11.2023 11:50 YENİCE İSKENDER 116 7 404,98 - ARSA TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  ₺4.860,00 ₺162.000,00
81 09.11.2023 11:55 YENİCE İSKENDER 116 8 443,94 - ARSA TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  ₺5.340,00 ₺178.000,00
82 09.11.2023 12:00 YENİCE İSKENDER 116 9 668,46 - ARSA TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  ₺8.040,00 ₺268.000,00
83 09.11.2023 12:05 YEROLUK 108 9 1.057,55 - ARSA TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  ₺12.690,00 ₺423.000,00
84 09.11.2023 12:10 YEROLUK 111 3 385,85 - ARSA TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  ₺4.650,00 ₺155.000,00
85 09.11.2023 12:15 YEROLUK 111 4 463,12 - ARSA TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  ₺5.550,00 ₺185.000,00
86 09.11.2023 12:20 YEROLUK 113 16 2.059,78 - ARSA TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  ₺24.720,00 ₺824.000,00
87 09.11.2023 12:25 YEROLUK 113 17 2.020,14 - ARSA TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  ₺24.240,00 ₺808.000,00
88 09.11.2023 12:30 YEROLUK 113 18 1.965,46 - ARSA TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  ₺23.580,00 ₺786.000,00
89 09.11.2023 12:35 YEROLUK 113 19 1.621,56 - ARSA TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  ₺19.470,00 ₺649.000,00
90 09.11.2023 12:40 YEROLUK 113 4 2.340,89 - ARSA TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  ₺28.080,00 ₺936.000,00
91 09.11.2023 12:45 YEŞİLOVA 121 1 394,73 - ARSA TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  ₺4.740,00 ₺158.000,00
92 09.11.2023 12:50 KALAYCILAR 121 18 496,39 C-17 DUBLEKS MESKEN TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı  ₺192.300,00 ₺6.410.000,00