01/12/2020

KARESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRALAMA İLANI

Karesi Belediyesi sınırları içerisindeki ambalaj atıklarını, Ambalaj Atıkları Yönetim Planı çerçevesinde 12 ay boyunca toplanması ve nakli işi ihalesi, 17 Aralık 2020 tarihinde Belediye Encümen salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre açık arttırma teklif usulü yolu ile yapılacaktır.

İhale İlanı Dosyasını Görüntülemek/İndirmek İçin Tıklayınız!