26/09/2022

KARESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRALAMA İHALE İLANI

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda; ihale tarihi, ihale saati, mahallesi, adası, parseli, yüzölçümü, kira süresi, ne için kullanılacağı,kira rayiç değeri, geçici teminat tutarı, kati teminat tutarı belirtilen parseller 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre şartname esasları dahilinde açık teklif usulü arttırma sureti ile kiralama ihalesi yapılacaktır.
1-İdarenin
Adı KARESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Adresi EskikuyumcularMah.Yeşilyol Sokak No:5 10100 Karesi / BALIKESİR
Telefon numarası 0-266- 2430400-2202
Faks numarası 0-266- 2436709
2-İhale Konusu
a) Niteliği, türü ve miktarı Mülkiyeti Karesi Belediyesine ait aşağıda belirtilen taşınmazların kiralanması
b) Yeri Aşağıda belirtilen mahallelerdeki taşınmazlar
3-İhalenin
a) Yapılacağı yer Karesi Belediyesi Toplantı ve Nikah Salonu (Karesi AVM) 1. Kat İhale Odasında komisyon huzurunda yapılacaktır.
b) Tarihi ve Saati Aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler;
İsteklilerin aşağıda sayılan belgeleri başvuru dosyalarında sunmaları gerekir:
a) Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
b) Geçici Teminat Belgesi,
c) Belediyemize borcu olup olmadığına dair belge;Karesi belediyesine borcu olmadığına dair belge Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınmış olacaktır. (İhale ilan tarihinden sonra alınmış olmalı) 6183 sayılı kanunun 48.maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir.
d) İkametgah İlmühaberi,
e) Tüzel kişiler için ticari sicil gazetesi, yetki belgesi ve yetkililere ait imza sirküleri
f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişinin noterden onaylı vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi,
g) İsteklinin Kooperatif , Dernek, Oda, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde tüzel kişilerini kanıtlayıcı belge ile temsile yetkili kişilerin Noter tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri sunmaları gerekmektedir.
h) İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınacak ihale şartnamesi imzalanarak teslim edilecektir
5- İhale ile ilgili her türlü vergi, resmi harç ve masraflar istekliye aittir.
6- Başvuru dosyaları ihale saatine kadar Karesi Belediyesine teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
Kati teminat: İhale sonucu oluşan bedelin %6'sıdır.
7- İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.

NOT : İHALENİN YAPILACAĞI YER: Karesi Belediyesi Toplantı ve Nikah Salonu (Karesi AVM) 1. Kat İhale Odasında  (ADRES: Ege Mahallesi Karakaş Sk. No:28 Karesi/BALIKESİR)
NOT: Yıllık olarak kiralanan taşınmazların ödemeleri her yıl için 4(dört) eşit taksitte  ödenecektir ve aylık olarak kiralanan taşınmazların kira ödemeleri ise aylık dönemler halinde yapılacaktır.
SIRA
NO
İHALE
TARİHİ
İHALE SAATİ MAHALLE KULLANIM AMACI MEVKİ ADA NO PARSEL
 NO
YÜZÖLÇÜMÜ
(m2)
KİRA
SÜRESİ
MUHAMMEN
 BEDELİ AYLIK  (TL)
MUHAMMEN
 BEDELİ YILLIK  (TL)
GEÇİCİ
TEMİNAT
TUTARI (TL)
1 12.10.2022 14:00 AKTARMA KAHVEHANE KÖY İÇİ 104 2 100,20 3 YIL ₺100,00 - ₺108,00
2 12.10.2022 14:05 ARMUTALAN ARSA KÖY İÇİ 111 96 110,80 3 YIL - ₺2.500,00 ₺225,00
3 12.10.2022 14:10 BAKACAK TARLA MAĞARA ARDI 131 60 10.139,82 3 YIL - ₺1.000,00 ₺90,00
4 12.10.2022 14:15 BAKACAK TARLA MAĞARA ARDI 150 8  45.231,22 3 YIL - ₺2.250,00 ₺202,50
5 12.10.2022 14:20 DELİKTAŞ TARLA İSKENDER 103 1 8.149,04 3 YIL - ₺1.500,00 ₺135,00
6 12.10.2022 14:25 DELİKTAŞ KAHVEHANE KÖYİÇİ 130 1 300,00 3 YIL ₺750,00 - ₺810,00
7 12.10.2022 14:30 DÜZOBA KAHVEHANE KÖY İÇİ 107 5 210,53 3 YIL ₺150,00 - ₺162,00
8 12.10.2022 14:35 İBİRLER TARLA ZİNCİRE 143 22 11.418,90 3 YIL - ₺2.500,00 ₺225,00
9 12.10.2022 14:40 KAMÇILI TARLA TAHTALI DÜZÜ VE ÇAL 202 200  58.540,62 3 YIL - ₺7.500,00 ₺675,00
10 12.10.2022 14:45 KIRMIZILAR KAHVEHANE KÖY İÇİ 155 1 122,51 3 YIL ₺500,00 - ₺540,00
11 12.10.2022 14:50 KOCAAVŞAR TARIMSAL
(5,060.00 m2'lik kısım)
KATİL BÖĞEDİ 223 2  24.310,78 3 YIL - ₺750,00 ₺67,50
12 12.10.2022 14:55 KOCAAVŞAR 1 NOLU DÜKKAN - 202 4 20,00 3 YIL ₺300,00 - ₺324,00
13 12.10.2022 15:00 KOCAAVŞAR 3 NOLU DÜKKAN - 202 4 20,00 3 YIL ₺300,00 - ₺324,00
14 12.10.2022 15:05 KOCAAVŞAR ÇAY BAHÇESİ - 202 ada 4 parselin Kuzey Batısında kalan 652.46 m2'lik Tescil Harici Alan  3 YIL ₺1.500,00 - ₺1.620,00
15 12.10.2022 15:10 KÖTEYLİ TARLA KAVŞAK 117 29  14.357,73 3 YIL - ₺750,00 ₺67,50
16 12.10.2022 15:15 ORTACA TARLA SEMERCİ ÇAYIRI 108 10  6.520,68 3 YIL - ₺1.000,00 ₺90,00
17 12.10.2022 15:20 OVACIK TARLA - 124 1 2.949,94 3 YIL - ₺750,00 ₺67,50
18 12.10.2022 15:25 OVACIK TARLA PAMUKLUK - 316 5.425,00 3 YIL - ₺750,00 ₺67,50
19 12.10.2022 15:30 OVACIK TARLA UZUN HİSSELER - 968 2.550,00 3 YIL - ₺500,00 ₺45,00
20 12.10.2022 15:35 OVACIK TARLA UZUN HİSSELER - 1285 3.850,00 3 YIL - ₺500,00 ₺45,00
21 12.10.2022 15:40 OVACIK TARA BİTLİCE - 2170 10.700,00 3 YIL - ₺1.000,00 ₺90,00
22 12.10.2022 15:45 ŞAMLI TARLA - 0 4763 31.200,00 3 YIL - ₺7.500,00 ₺675,00
23 12.10.2022 15:50 ŞAMLI TARLA  Yumaktepe ( Kocamezarlık) 0 5283 31.500,00 3 YIL - ₺7.500,00 ₺675,00
24 12.10.2022 15:55 ŞAMLI ODUN DEPOSU AKGEDİK 0 4772 1.012,00 3 YIL - ₺500,00 ₺45,00
25 12.10.2022 16:00 TATLIPINAR TARLA SÜLÜKLÜ 156 2 17.926,55 3 YIL - ₺1.000,00 ₺90,00
26 12.10.2022 16:05 TATLIPINAR TARLA ÇİÇEKTEPE 150 38 28.924,32 3 YIL - ₺1.500,00 ₺135,00
27 12.10.2022 16:10 TATLIPINAR TARLA ÇİÇEKTEPE 151 1 32.116,31 3 YIL - ₺1.500,00 ₺135,00
28 12.10.2022 16:15 TOYBELEN KAHVEHANE KÖY İÇİ 107 1 577,62 3 YIL ₺300,00 - ₺324,00
29 12.10.2022 16:20 TOYBELEN SÜT TOPLAMA MERKEZİ KÖY İÇİ 107 1 17,11 3 YIL ₺150,00 - ₺162,00
30 12.10.2022 16:25 TOYBELEN TARLA AKÇEŞME 127 44  1.625,00 3 YIL - ₺750,00 ₺67,50
31 12.10.2022 16:30 ÜÇPINAR TARLA BEYTEPEALTI 130 444  20.705,20 3 YIL - ₺5.000,00 ₺450,00
32 12.10.2022 16:35 YAYLABAYIR SÜT TOPLAMA MERKEZİ KÖY İÇİ 0 1423 1.708,00 3 YIL ₺200,00 - ₺216,00
33 12.10.2022 16:40 YENİKÖY TARLA ÇAL ALTI 331 197  22.936,62 3 YIL - ₺2.500,00 ₺225,00
34 12.10.2022 16:45 YENİKÖY DÜKKAN KÖY İÇİ 276 1 20,00 3 YIL ₺350,00 - ₺378,00
35 12.10.2022 16:50 YEŞİLOVA ZEMİN KAT
KAHVEHANE
KÖY İÇİ 115 1 100,00 3 YIL ₺50,00 - ₺54,00
36 12.10.2022 16:55 ZİYARETLİ TARLA KÜFLÜ ÇEŞME 0 777 4.200,00 3 YIL - ₺500,00 ₺45,00
37 12.10.2022 17:00 ZİYARETLİ TARLA KÜFLÜ ÇEŞME (KIRLANGIÇ) 0 781 21.200,00 3 YIL - ₺1.250,00 ₺112,50
38 12.10.2022 17:05 ZİYARETLİ TARLA KÜFLÜ ÇEŞME (KIRLANGIÇ) 0 782 8.050.00 3 YIL - ₺550,00 ₺49,50
39 12.10.2022 17:10 ZİYARETLİ TARLA KÜFLÜ ÇEŞME (KAVUŞAK) 0 783 26.500,00 3 YIL - ₺550,00 ₺49,50
40 12.10.2022 17:15 ZİYARETLİ TARLA KARAYER 0 790 4.000,00 3 YIL - ₺500,00 ₺45,00
41 12.10.2022 17:20 ZİYARETLİ DÜKKAN KÖY İÇİ 0 1307 50,00 3 YIL ₺150,00 - ₺162,00

DOSYALAR : 
İLAN METNİ
ÖRNEK ŞARTNAME