29/05/2023

HAZİRAN 2023 MECLİS GÜNDEMİ

HAZİRAN 2023 MECLİS GÜNDEMİ Karesi Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunu' nun 20 ve 21. maddeleri gereği, 2’ nci Seçim Dönemi, 5’ inci Toplantı Yılına ait Haziran Ayı olağan toplantısını aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 01 Haziran 2023 Perşembe günü saat 19:00' da Belediye Hizmet Binası 7. Katında bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

A- Yoklama ve Açılış
B- Toplantıya katılmayan üyelerin mazeret dilekçelerinin görüşülmesi ve oylanması.
C- 04/05/2023 tarihli toplantıya ait tutanakların okunması ve oylanması.
D- Başkan ve Meclis Üyelerince gündeme ilave edilmesi istenen tekliflerin görüşülmesi.

GÜNDEM :

İLGİLİ KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR
1. İmar Komisyonunun "Üçpınar Mahallesi 154,155,156,157 ve 158 Adalar 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği " konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
2. İmar Komisyonunun " Üçpınar Mahallesi 130 Ada 1 Parsel ve Kuva-i Milliye Mahallesi 12506 Ada 1 Parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
3. İmar Komisyonunun "14 Nolu Önerge " konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
4. İmar Komisyonunun "18-02 Bölgesi Kentsel Tasarım Rehberi" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
5. İmar Komisyonunun "9664 Ada 4 Parsel – 11663 Ada 1 Parsel Takası" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
6. İmar Komisyonunun "Karesi Merkez 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri Değişikliği " konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
7. İmar Komisyonunun "Kuzey-Batı Karesi Gelişme Bölgesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri Değişikliği" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
8. İmar Komisyonunun "Yeniköy Mahallesi 3781-3813 Parseller 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,

MÜDÜRLÜKLERDEN GELEN EVRAKLAR
9. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün “Kadro İhdası” konulu teklifinin görüşülüp, oylanması,
10. Mali Hizmetler Müdürlüğünün “Taş Döşeme ve Asfalt Yapım İşi” konulu teklifinin görüşülüp, oylanması.