29/05/2021

HAZİRAN 2021 MECLİS GÜNDEMİ

HAZİRAN 2021 MECLİS GÜNDEMİ Karesi Belediye Meclisi; 5393 Sayılı Belediye Kanunu' nun 20. ve 21. Maddeleri gereği, 2’ nci Seçim Dönemi, 3’ üncü Toplantı Yılına ait Haziran Ayı olağan toplantısını aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 02 Haziran 2021 Çarşamba günü saat 19:00' da Karesi AVM.' de bulunan Toplantı ve Nikah Salonunda yapacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

A- Yoklama ve Açılış
B- Toplantıya katılmayan üyelerin mazeret dilekçelerinin görüşülmesi ve oylanması.
C- 17.05.2021 tarihli toplantı tutanaklarının okunması ve oylanması.
D- Başkan ve Meclis Üyelerince gündeme ilave edilmesi istenen tekliflerin görüşülmesi.

GÜNDEM :

İLGİLİ KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR

1. İmar Komisyonu' nun "Yol Boyu Ticaret Kararı" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
2. İmar Komisyonu' nun "18-02 Uygulama Bölgesi Uygulama İmar Planı – Plan Hükümleri Değişikliği" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
3. İmar Komisyonu' nun "9361 Ada Uygulama İmar Planı Değişikliği" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
4. İmar Komisyonu' nun "7590 Ada 1 Parsel Tescil ve Kamulaştırma" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
5. İmar Komisyonu' nun "7576 Ada 2 Parsel Tescil ve Kamulaştırma" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
6. İmar Komisyonu' nun "Vasıf Değişikliği" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
7. İmar Komisyonu' nun "Yetki Devri" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
8. Temel Haklar ve Hukuk Komisyonu' nun "Yönetmelik" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
9. Temel Haklar ve Hukuk Komisyonu' nun "İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
10. Çevre, Tarım Hayvancılık ve Kırsal Alan Komisyonu' nun "2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) Başvurusu" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
11. Çevre, Tarım Hayvancılık ve Kırsal Alan Komisyonu' nun "Karesi Belediyesi' nin Tarım Uygulamaları" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
12. Aile Kadın ve Engelliler Komisyonu' nun "Kadın Emeğinin Değerlendirilmesi" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,

MÜDÜRLÜKLERDEN GELEN EVRAKLAR
13. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' nün "Dumlupınar Mahallesi, 8470 Ada, 1 Parsel, 8471 Ada, 4 Parsel 1/1000 Ölçekli UİP Değişikliği" konulu teklifinin görüşülmesi,
14. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' nün "Toygar Mahallesi, 10648 Ada, 6, 7, 8 ve 9 Parseller 1/1000 Ölçekli UİP Değişikliği" konulu teklifinin görüşülmesi,
15. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' nün "Işıklar Mahallesi" konulu teklifinin görüşülmesi.


PDF BAĞLANTISI : Haziran 2021 Meclis Gündemi