05/09/2023

EYLÜL 2023 MECLİS GÜNDEMİ

EYLÜL 2023 MECLİS GÜNDEMİ Karesi Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunu' nun 20 ve 21. maddeleri gereği, 2’ nci Seçim Dönemi, 5’ inci Toplantı Yılına ait Eylül Ayı olağan toplantısını aşağıdaki gündem maddelerini
görüşmek üzere 05 Eylül 2023 Salı günü saat 19:00' da Belediye Hizmet Binası 7. Katında bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

A- Yoklama ve Açılış
B- Toplantıya katılmayan üyelerin mazeret dilekçelerinin görüşülmesi ve oylanması.
C- 03/08/2023 tarihli toplantıya ait tutanakların okunması ve oylanması.
D- Başkan ve Meclis Üyelerince gündeme ilave edilmesi istenen tekliflerin görüşülmesi.

GÜNDEM :

İLGİLİ KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR
1. İmar Komisyonunun "Üçpınar Mahallesi 233 Ada 30 Parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
2. İmar Komisyonunun "5 Yıllık İmar İstimlak Programı İlavesi" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
3. Temel Haklar ve Hukuk Komisyonunun "Alparslan Türkeş İsminin Verilmesi" konulu raporunun görüşülüp, oylanması.

MÜDÜRLÜKLERDEN GELEN EVRAKLAR
4. Strateji Müdürlüğünün “Yurt Dışı Görevlendirme” konulu teklifinin görüşülüp, oylanması,
5. Mali Hizmetler Müdürlüğünün “Kredi Talebi” konulu teklifinin görüşülüp, oylanması,
6. Mali Hizmetler Müdürlüğünün “Otopark Rayiç Bedeli Güncelleme” konulu teklifinin görüşülüp, oylanması,
7. Mali Hizmetler Müdürlüğünün “Ek Bütçe” konulu teklifinin görüşülüp, oylanması,
8. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün “Paşaalanı Mahallesi 13414 Ada 2-3-12-13 Parseller 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi” konulu teklifinin görüşülüp, oylanması,
9. Fen İşleri Müdürlüğünün “Afet İşleri Müdürlüğü Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” konulu teklifinin görüşülüp, oylanması,
10. Mali Hizmetler Müdürlüğünün “2024 Yılı Tarife Ücretlerinin Belirlenmesi” konulu teklifinin görüşülüp, oylanması.