31/08/2021

EYLÜL 2021 MECLİS GÜNDEMİ

EYLÜL 2021 MECLİS GÜNDEMİ Karesi Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunu' nun 20. ve 21. Maddeleri gereği, 2’ nci Seçim Dönemi, 3’ üncü Toplantı Yılına ait Eylül Ayı olağan toplantısını aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 02 Eylül 2021 Perşembe günü saat 19:00' da Belediye Hizmet Binası 7. Katında bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

A- Yoklama ve Açılış
B- Toplantıya katılmayan üyelerin mazeret dilekçelerinin görüşülmesi ve oylanması.
C- 03.08.2021 tarihli toplantı tutanaklarının okunması ve oylanması.
D- Başkan ve Meclis Üyelerince gündeme ilave edilmesi istenen tekliflerin görüşülmesi.

GÜNDEM :

İLGİLİ KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR
1. İmar Komisyonu' nun "18-02 Uygulama Bölgesi Uygulama İmar Planı – Plan Hükümleri Değişikliği" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
2. İmar Komisyonu' nun "Şamlı Mahallesi Uygulama İmar Planı" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
3. İmar Komisyonu' nun "Ziyaretli Mahallesi Uygulama İmar Planı" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
4. İmar Komisyonu' nun "Kocaavşar Mahallesi Uygulama İmar Planı" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
5. İmar Komisyonu' nun "19 Adet Taşınmaz Devri" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
6. İmar Komisyonu' nun "Paşaalanı Mahallesi, 9145 Ada 3 ve 4 Parseller 1/1000 Ölçekli Uygulama İlave İmar Planı" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
7. İmar Komisyonu' nun "Kuva-i Milliye Mahallesi, 8855 Ada 1 ve 7 Parsel ve Tescil Harici Alan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
8. Çevre, Tarım Hayvancılık ve Kırsal Alan Komisyonu' nun "2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) Başvurusu" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
9. Çevre, Tarım Hayvancılık ve Kırsal Alan Komisyonu' nun "Karesi Belediyesi' nin Tarım Uygulamaları" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
10. Tarife Komisyonu' nun "Belediyemizin 2022 Yılında Uygulanacak Gelir Ücret Tarifeleri" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
11. Plan Bütçe Komisyonu' nun "Sermaye Arttırımı" konulu raporunun görüşülüp, oylanması.

MÜDÜRLÜKLERDEN GELEN EVRAKLAR
12. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' nün "Atatürk Mahallesi, 8243 - 8239 Ada, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" konulu teklifinin görüşülmesi.
13. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' nün "2. Sakarya Mahallesi, 8740 Ada, 4 Parsel ve 11831 Ada, 4 Parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" konulu teklifinin görüşülmesi,
14. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' nün "Kadastro Güncelleme Çalışmaları" konulu teklifinin görüşülmesi.

PDF BAĞLANTISI : Eylül 2021 Meclis Gündemi