28/08/2020

EYLÜL 2020 MECLİS GÜNDEMİ

EYLÜL 2020 MECLİS GÜNDEMİ Karesi Belediye Meclisi; 5393 Sayılı Belediye Kanunu' nun 20. ve 21. maddeleri gereği, 2’nci Seçim Dönemi, 2’inci Toplantı Yılına ait Eylül Ayı olağan toplantısını aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 02 Eylül 2020 Çarşamba günü saat 19:00' da Karesi AVM.' de bulunan Toplantı ve Nikah Salonunda yapacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

A- Yoklama ve Açılış
B- Toplantıya katılmayan üyelerin mazeret dilekçelerinin görüşülmesi ve oylanması.
C- 05.08.2020 tarihli toplantı tutanaklarının okunması ve oylanması.
D- Başkan ve Meclis Üyelerince gündeme ilave edilmesi istenen tekliflerin görüşülmesi.

GÜNDEM :
İLGİLİ KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR
1. İmar Komisyonu' nun "Toygar Mahallesi, 10349 Ada, 1 Parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
2. İmar Komisyonu' nun "Toygar Mahallesi, 10648 Ada, 6, 7, 8 ve 9 Parseller 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
3. İmar Komisyonu' nun "Toygar Mahallesi, 10646 Ada 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
4. İmar Komisyonu' nun "Kuzey-Batı Karesi 1/1000 Ölçekli RİUİP Plan Hükümleri Değişikliği" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
5. İmar Komisyonu' nun "Karesi Merkez 1/1000 Ölçekli RİUİP Plan Hükümleri Değişikliği" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
6. İmar Komisyonu' nun "Parka Şehit İsmi Verilmesi" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
7. Temel Haklar ve Hukuk Komisyonu' nun "Uyuşturucu" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,

MÜDÜRLÜKLERDEN GELEN EVRAKLAR
8. Mali Hizmetler Müdürlüğü' nün "2021 Yılı Ücret Tarifeleri" konulu teklifinin görüşülmesi,
9. Mali Hizmetler Müdürlüğü' nün "Corona Virüs İçin Alınması İstenen Talep" konulu teklifinin görüşülmesi,
10. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' nün "RES Amaçlı 1/1000 Uygulama İmar Planı Değişikliği" konulu teklifinin görüşülmesi,
11-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' nün "Mahkeme Kararına İstinaden Yapılan Düzenlemeler Amaçlı 1/1000 Uygulama İmar Planı Değişikliği" konulu teklifinin görüşülmesi.
12. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' nün "Kamulaştırma" konulu teklifinin görüşülmesi,
13. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' nün "Caddeye Şehit İsmi Verilmesi" konulu teklifinin görüşülmesi.

PDF BAĞLANTISI : Eylül 2020 Meclis Gündemi