30/09/2022

EKİM 2022 MECLİS GÜNDEMİ

EKİM 2022 MECLİS GÜNDEMİ Karesi Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunu' nun 20 ve 21. maddeleri gereği, 2’ nci Seçim Dönemi, 4’ üncü Toplantı Yılına ait Ekim Ayı olağan toplantısını aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 04 Ekim 2022 Salı günü saat 19:00' da Belediye Hizmet Binası 7. Katında bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

A- Yoklama ve Açılış
B- Toplantıya katılmayan üyelerin mazeret dilekçelerinin görüşülmesi ve oylanması.
C- 01.09.2022 tarihli toplantı tutanaklarının okunması ve oylanması.
D- Başkan ve Meclis Üyelerince gündeme ilave edilmesi istenen tekliflerin görüşülmesi.

GÜNDEM :

İLGİLİ KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR
1. Tarife Komisyonunun "2023 Yılı Tarife Ücretlerinin Belirlenmesi" konulu raporunun görüşülüp, oylanması.
2. İmar Komisyonunun "Ege Mahallesi Muhtelif Ada Kenarları ve Otopark Düzenlenmesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" konulu raporunun görüşülüp, oylanması.
3. İmar Komisyonunun "Naipli Mahallesi 142 Ada 1 Parsel ve 154 Ada 4 Parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı" konulu raporunun görüşülüp, oylanması.
4. İmar Komisyonu ile Çevre, Tarım, Hayvancılık ve Kırsal Alan Komisyonunun "Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliği" ortak konulu raporlarının görüşülüp, oylanması.

MÜDÜRLÜKLERDEN GELEN EVRAKLAR
5. Strateji Geliştirme Müdürlüğünün “2023 Yılı Performans Programı” konulu teklifinin görüşülmesi.
6. Mali Hizmetler Müdürlüğünün “Otopark Bedel Hesabı Güncelleme” konulu teklifinin görüşülmesi.
7. Mali Hizmetler Müdürlüğünün “2023-2024-2025 Yılı Gelir-Gider Bütçesi” konulu teklifinin görüşülmesi.
8. Strateji Geliştirme Müdürlüğünün “Yurt Dışı Görevlendirme Fransa” konulu teklifinin görüşülmesi.
9. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün “Satın Alma” konulu teklifinin görüşülmesi.
10. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün “Kiralama” konulu teklifinin görüşülmesi.
11. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün “Karesi İlçesi Paşaalanı Mahallesi 13352 Ada 1, 2, 3, 4, 5 Parsellere Ait 1/1000 UİP Değişikliği” konulu teklifinin görüşülmesi.
12. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün “Karesi İlçesi Üçpınar Mahallesi 81 Hektarlık Alana Ait 1/1000 Ölçekli İlave UİP İtirazları” konulu teklifinin görüşülmesi.
13. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün “Karesi İlçesi Kocaavşar Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı 2. Askı İtirazları” konulu teklifinin görüşülmesi.
14. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün “Karesi İlçesi Şamlı Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı 2. Askı İtirazları” konulu teklifinin görüşülmesi.
15. Temizlik İşleri Müdürlüğünün “Karesi İlçe Sınırları İçerisinde Faaliyet Gösteren Atık Toplayıcılarının Çalışma Usul ve Esaslarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik” konulu teklifinin görüşülmesi.