01/10/2021

EKİM 2021 MECLİS GÜNDEMİ

EKİM 2021 MECLİS GÜNDEMİ Karesi Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunu' nun 20. ve 21. Maddeleri gereği, 2’ nci Seçim Dönemi, 3’ üncü Toplantı Yılına ait Ekim Ayı olağan toplantısını aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 04 Ekim 2021 Pazartesi günü saat 19:00' da Belediye Hizmet Binası 7. Katında bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

A- Yoklama ve Açılış
B- Toplantıya katılmayan üyelerin mazeret dilekçelerinin görüşülmesi ve oylanması.
C- 02.09.2021 tarihli toplantı tutanaklarının okunması ve oylanması.
D- Başkan ve Meclis Üyelerince gündeme ilave edilmesi istenen tekliflerin görüşülmesi.

GÜNDEM :
İLGİLİ KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR
1. İmar Komisyonu' nun "18-02 Uygulama Bölgesi Uygulama İmar Planı – Plan Hükümleri Değişikliği" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
2. İmar Komisyonu' nun "Şamlı Mahallesi Uygulama İmar Planı" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
3. İmar Komisyonu' nun "Ziyaretli Mahallesi Uygulama İmar Planı" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
4. İmar Komisyonu' nun "Kocaavşar Mahallesi Uygulama İmar Planı" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
5. İmar Komisyonu' nun "Atatürk Mahallesi, 8243 Ada ve 8289 Ada 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
6. İmar Komisyonu' nun "2. Sakarya Mahallesi, 8470 Ada, 4 Parsel ve 11831 Ada, 4 Parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
7. Çevre, Tarım Hayvancılık ve Kırsal Alan Komisyonu' nun "2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) Başvurusu" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
8. Çevre, Tarım Hayvancılık ve Kırsal Alan Komisyonu' nun "Karesi Belediyesi' nin Tarım Uygulamaları" konulu raporunun görüşülüp, oylanması.

MÜDÜRLÜKLERDEN GELEN EVRAKLAR
9. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' nün "Ön Bahçe Tesfiyesi" konulu teklifinin görüşülmesi,
10. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' nün "Bireysel Ruhsat Başvurusu" konulu teklifinin görüşülmesi,
11. Strateji Geliştirme Müdürlüğü' nün "2022 Yılı Performans Programı" konulu teklifinin görüşülmesi,
12. Mali Hizmetler Müdürlüğü' nün "2022 – 2023 – 2024 Yılları Gelir Gider Bütçesi" konulu teklifinin görüşülmesi,
13. Mali Hizmetler Müdürlüğü' nün "Ücret Tarifesi Değişikliği" konulu teklifinin görüşülmesi,
14. Mali Hizmetler Müdürlüğü' nün "Pazar Yeri Devir Ücreti" konulu teklifinin görüşülmesi,
15. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' nün "Kadastro Güncelleme Çalışmaları" konulu teklifinin görüşülmesi,
16. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' nün "2. Sakarya Mahallesi 11843 – 11864 Ada Dahil Arada Kalan
Bütün Adalar ve Çevresi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" konulu teklifinin görüşülmesi,
17. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' nün "Yetki Verilmesi" konulu teklifinin görüşülmesi.

PDF BAĞLANTISI : Ekim 2021 Meclis Gündemi