28/09/2020

EKİM 2020 MECLİS GÜNDEMİ

EKİM 2020 MECLİS GÜNDEMİ Karesi Belediye Meclisi; 5393 Sayılı Belediye Kanunu' nun 20. ve 21. Maddeleri gereği, 2’nci Seçim Dönemi, 2’inci Toplantı Yılına ait Ekim Ayı olağan toplantısını aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 01 Ekim 2020 Perşembe günü saat 19:00' da Karesi AVM.' de bulunan Toplantı ve Nikah Salonunda yapacaktır.

 Kamuoyuna duyurulur.


A- Yoklama ve Açılış
B- Toplantıya katılmayan üyelerin mazeret dilekçelerinin görüşülmesi ve oylanması.
C- 02.09.2020 tarihli toplantı tutanaklarının okunması ve oylanması.
D- Başkan ve Meclis Üyelerince gündeme ilave edilmesi istenen tekliflerin görüşülmesi.

GÜNDEM :

İLGİLİ KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR

1. İmar Komisyonu' nun "Toygar Mahallesi, 10349 Ada, 1 Parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
2. İmar Komisyonu' nun "Toygar Mahallesi, 10648 Ada, 6, 7, 8 ve 9 Parseller 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
3. İmar Komisyonu' nun "Toygar Mahallesi, 10646 Ada 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
4. İmar Komisyonu' nun "Kısmi Yapı Ruhsatı" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
5. İmar Komisyonu' nun "Plansız Alanlarda Kotlandırma" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
6. İmar Komisyonu' nun "Caddeye Şehit İsmi Verilmesi" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,
7. Tarife Komisyonu' nun "2021 Mali Yılı Ücret Tarifeleri" konulu raporunun görüşülüp, oylanması,

MÜDÜRLÜKLERDEN GELEN EVRAKLAR
8. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü' nün "Kadro İhdası" konulu teklifinin görüşülmesi,
9. Mali Hizmetler Müdürlüğü' nün "Ek Bütçe" konulu teklifinin görüşülmesi,
10.Strateji Geliştirme Müdürlüğü' nün "2021 Yılı Performans Programı" konulu teklifinin görüşülmesi,
11.Mali Hizmetler Müdürlüğü' nün "2021 - 2022 - 2023 Gelir Gider Bütçesi" konulu teklifinin görüşülmesi,
12. Mali Hizmetler Müdürlüğü' nün "Teminat Mektubu" konulu teklifinin görüşülmesi,
13. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' nün "İmar İşleri" konulu teklifinin görüşülmesi.

PDF BAĞLANTISI : Ekim 2020 Meclis Gündemi